No 6 (2017)

Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies]

Table of Contents

Editorial

Konrad Matyjaszek, Joanna Tokarska-Bakir

Fałszywe otwarcia [Fake Openings]

Konrad Matyjaszek
Scott Ury
Kamil Kijek
Katrin Stoll
Anna Zawadzka

Literatura na serio [Taking Literature Seriously]

Katarzyna Kuczyńska-Koschany
Kamila Woźniak

Tematy, które mi odradzano [Topics I Was Discouraged to Treat]

Anna Zawadzka

Świadectwa [Testimonies]

Pesach Bergman, Joanna Tokarska-Bakir

Ślady Bourdieu. Inspiracje, kontynuacje, rewizje [Traces of Bourdieu. Inspirations, continuations, revisions]

Anna Zawadzka, Michał Kozłowski

Ślady Bourdieu: Teoria [Traces of Bourdieu: Theory]

Małgorzata Jacyno
Frédéric Lebaron
Magdalena Pancewicz-Puchalska

Ślady Bourdieu: Biografia [Traces of Bourdieu: Biography]

Amín Pérez
Izabela Wagner

Ślady Bourdieu: Teren [Traces of Bourdieu: Field]

Loïc Wacquant
Grzegorz Jankowicz, Jan Sowa
Lucyna Kopciewicz

Prace wycofane [Retractions]

Konrad Matyjaszek