Complete list of reviewers for the issue 6 [Lista recenzentów numeru 6]

 • Prof. dr hab. Sławomir Buryła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski [University of Warmia and Mazury], Olsztyn, Poland
 • Dr hab. Alina Cała, Żydowski Instytut Historyczny [Jewish Historical Institute], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr Katarzyna Chmielewska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk [Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr Helena Datner, Żydowski Instytut Historyczny [Jewish Historical Institute], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr Małgorzata Fidelis, University of Illinois, Urbana-Champaign, United States
 • Dr Piotr Forecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Dr Bożena Keff, Żydowski Instytut Historyczny [Jewish Historical Institute], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr Ewa Klekot, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr hab., prof. URz Romana Kolarzowa, Uniwersytet Rzeszowski [University of Rzeszów], Rzeszów, Poland
 • Dr hab., prof UB Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku [Univerity of Białystok], Białystok, Poland
 • Dr hab. Lech Nijakowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk [Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Ph.D., Associate Professor Michael Steinlauf, Gratz College, Melrose Park, United States
 • Dr hab., prof. UWr. Piotr Żuk, Uniwersytet Wrocławski [University of Wrocław], Wrocław, Poland