Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Go native. Debaty o książce Timothy Snydera Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Tokarska-Bakir
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Grupy etniczne, sprawcy i ofiary Abstract   PDF (in Polish)
Steffen Hänschen
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Gry z czasem, pamięcią i historią: O prozie Milady Součkovej [Games with time, memory and history: About the prose of Milada Součková] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Kamila Woźniak
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Gustaw Herling-Grudziński i legenda o krwi, czyli czy istnieje obowiązek bycia pisarzem żydowskim Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Tokarska-Bakir
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Hassliebe. Żydowska samonienawiść w ujęciu Sandera L. Gilmana (część pierwsza: od Hermana z Moguncji do Johannesa Pfefferkorna) Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Tokarska-Bakir
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] Herbarium Polonorum (Heimatphotographie) Abstract   PDF (IN POLISH)
Elżbieta Janicka
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Historia Afroniemców Abstract   PDF (in Polish)
Judyta Krawczyk-Onyibe
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Historia historii: studia polsko-żydowskie [History’s history: Polish-Jewish studies] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Konrad Matyjaszek, Joanna Tokarska-Bakir
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] Historia mówiona jako wybór źródeł. Wokół „O tym nie wolno mówić…” Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali [Oral History as a Selection of Sources: Discussion Around „O tym nie wolno mówić…” Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali [“We Are Not Allowed to Speak About It...” The Extermination of Jews in Memoirs from the Collection of Dionizjusz Czubala]] Abstract   PDF (IN POLISH)   PDF (IN ENGLISH)
Piotr Filipkowski
 
No 8 (2019): Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Historicizing the Left: A Review of Michał Siermiński "Dekada Przełomu: polska lewica opozycyjna 1968-1980", Warszawa: Książka i Prasa 2016 [Historyzowanie lewicy. Recenzja książki Michała Siermińskiego "Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968–1980", Warszawa: Książka i Prasa 2016] Abstract   PDF (in English)   PDF (in Polish)
David Ost
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Incognito ergo sum. O wytwarzaniu obojętności Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Tokarska-Bakir
 
No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] Inteligencja i Zagłada. Rozpraszanie obrazu [The intelligentsia and the Holocaust. Dispersing the image] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Katarzyna Chmielewska
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Jak się zostawało komunistką, czyli "Tonia i jej dzieci" Marcela Łozińskiego Abstract   PDF (in Polish)
Bożena Keff
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Kilka uwag o trwałości legendy o krwi. Na marginesie „Kłamstwa krwi” Jolanty Żyndul Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Tokarska-Bakir
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Kilkanaście sekund. Z Konstantym Gebertem rozmawiają Joanna Tokarska-Bakir, Elżbieta Janicka i Anna Zawadzka Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Tokarska-Bakir, Elżbieta Janicka, Anna Zawadzka
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Kim, czym, kiedy, gdzie i dlaczego są polscy Żydzi? Wyobrażanie, konstruowanie i zawłaszczanie Żydów polskich Abstract   PDF (in Polish)
Scott Ury
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Klasa, etniczność i państwo w procesie tworzenia marginalności: Ponowne spojrzenie na obszary miejskiej relegacji Abstract   PDF (in Polish)
Loïc Wacquant
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Kolejna socjologiczna utopia Abstract   PDF (in Polish)
Piotr Sztompka
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Komentarz do artykułu „Dla kogo i o czym? Muzeum Polin, historiografia Żydów a Żydzi jako «sprawa polska»” Kamila Kijka [Commentary on the article “For whom and about what? The Polin Museum, Jewish historiography and Jews as a 'Polish cause'” by Kamil Kijek] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Katrin Stoll
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] Komizm [Comism] Abstract   PDF (in Polish)
Jan Stanisław Bystroń
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] Kompromitacja, słabość, tandeta? Kultura materialna NRD w filmie po 1990 roku na wybranych przykładach [Disgrace, Weakness, Rubbish? Material Culture of the GDR in Selected German Films After 1990] Abstract   PDF (IN POLISH)   PDF (IN ENGLISH)
Marta Brzezińska-Pająk
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] "Któż tam będzie wisiał?" – Bunt chłopski w miejskiej wyobraźni Abstract   PDF (in Polish)
Marcin Starnawski
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] Kultura robotnicza – niedokończony projekt: od sceptycyzmu do kulturoznawstwa historycznego [Workers’ Culture – an Unfinished Project: From Scepticism to Historical Cultural Studies] Abstract   PDF (IN POLISH)   PDF (IN ENGLISH)
Magdalena Matysek-Imielińska
 
No 8 (2019): Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Lata 1945-1956, początek nowoczesności [1945–1956, the Beginning of Modernity] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Konrad Matyjaszek
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Latający Cyrk im. Kazimierza Wielkiego przedstawia: „Najwęższy dom świata – wydarzenie na skalę globu”. Rekonstrukcja historyczna w 70. rocznicę Akcji Reinhardt Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Elżbieta Janicka
 
26 - 50 of 137 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>