Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Manuskrypt błogosławionej pamięci Pejsacha Bergmana, wedle kopii przekazanej przez syna, Bronisława Bergmana [A manuscript of Pejsach Bergman of blessed memory, according to a copy received from his son, Bronisław Bergman] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Pesach Bergman, Joanna Tokarska-Bakir
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Między brakiem a nadmiarem. Z Ireną Grudzińską-Gross rozmawia Joanna Tokarska-Bakir Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Tokarska-Bakir, Irena Grudzińska-Gross
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Miłosz, wojna i poezja cywilna Abstract   PDF (in Polish)
Irena Grudzińska-Gross
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Modernistyczny terror, czyli krótko o "tunnel vision" Jamesa C. Scotta Abstract   PDF (in Polish)
Mateusz Pietryka
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] Mur i okno. Gruz getta warszawskiego jako przestrzeń narracyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN [Wall and window: the rubble of the Warsaw Ghetto as the narrative space of the POLIN Museum of the History of Polish Jews] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Konrad Matyjaszek
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Muranów czyli karczowanie. O książce „Festung Warschau” Elżbiety Janickiej Abstract   PDF (in Polish)
Irena Grudzińska-Gross
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] Najambitniejszy film Wima Wendersa [Wim Wenders’ Most Ambitious Film] Abstract   PDF (IN POLISH)   PDF (IN ENGLISH)
Laura Waniek
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Narracje litotyczne w wielkiej narracji teatru antropologicznego na przykładzie pracy Teatru Węgajty/Projektu Terenowego w Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie Abstract   PDF (in Polish)
Kamila Paprocka
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Nie mogę być kapłanem Boga dzielnicowego. Z ks. Wojciechem Lemańskim rozmawiają Joanna Tokarska-Bakir i Michał Pawilno-Pacewicz Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Tokarska-Bakir, Michał Pawilno-Pacewicz
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America” Abstract   PDF (in Polish)
Agnieszka Pasieka
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Niezapomniany rok 1942 Abstract   PDF (in Polish)
Ewa Weinberg
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] Obrazki porażki [Images of Failure] Abstract   PDF (IN POLISH)   PDF (IN ENGLISH)
Xawery Stańczyk
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Od melancholii do rozpaczy. O prozie Andrzeja Stasiuka Abstract   PDF (in Polish)
Claudia Snochowska-Gonzalez
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] Od odrzucenia ironii ku jej afirmacji. Dorota Masłowska w poszukiwaniu „my” [From rejection to praise of irony. Dorota Masłowska in her search of “we”] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Claudia Snochowska-Gonzalez
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] Odpowiedź Krzysztofowi Persakowi [Reply to Krzysztof Persak] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Mirosław Tryczyk
 
No 8 (2019): Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Odrzucone dzieci. O książce Kamila Kijka "Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej" [Rejected Children: On Kamil Kijek’s "Dzieci modernizmu: Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej"] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Kornelia Sobczak
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego "Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii", Warszawa: Universitas 2013 Abstract   PDF (in Polish)
Małgorzata Fidelis
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Opowieść o nieuwikłanych ziemiach Abstract   PDF (in Polish)
Michał Kozłowski
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Ostatni pozytywista Abstract   PDF (in Polish)
Michael Burawoy
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Oświetlające się plany. Ciche i dalekie w „Extremely Loud and Incredibly Close” Jonathana Safrana Foera Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Roszak
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka Abstract   PDF (in Polish)
Elżbieta Janicka
 
No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] Pejzaż narodowy z Leninem w tle. Narodowe wspólnoty wyobrażone w byłym Bloku Wschodnim [National landscape with Lenin in the background. Imagined national communities in the former Eastern Bloc] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Xawery Stańczyk
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] Polin: „Ultimate Lost Object” Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Joanna Tokarska-Bakir
 
No 8 (2019): Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Pomiędzy fascynacją a potępieniem. Żydzi i judaizm w pismach oraz biografii ks. prof. Józefa Kruszyńskiego (1877–1953) – przedwojennego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [Between Fascination and Reproach: Jews and Judaism in the Writings of Rev. Prof. Józef Kruszyński (1877–1953), Pre-war Rector of the Catholic University of Lublin] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Anna Jolanta Majdanik
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] Powiedzieć prawdę o historii, wariant polski [Telling the truth about history, the Polish way] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Agnieszka Kozik, Joanna Tokarska-Bakir
 
51 - 75 of 137 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>