Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] Powrót. Studium przypadku [Homecoming. A case study] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Bartłomiej Krupa
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Przemoc filosemicka Abstract   PDF (in Polish)
Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Przemoc i religia. Bluźnierstwo w islamie w przekazach polskich portali internetowych Abstract   PDF (in Polish)
Monika Popow
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Przestrzeń pożydowska Abstract   PDF (in Polish)
Konrad Matyjaszek
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Przyspieszona nauka konkurencji. Przewodnik dla zbłąkanych w gąszczu reformy Abstract   PDF (in Polish)
Piotr Szenajch
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Płynne formy celebracji: Festiwale a polskie pole literackie Abstract   PDF (in Polish)
Grzegorz Jankowicz, Jan Sowa
 
No 8 (2019): Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Realizm socjalistyczny w nowym kontekście. Projekt badania historycznoliterackiego [Socialist Realism in a New Perspective: A Proposal of Literary History Analysis] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Katarzyna Chmielewska
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Recenzja książki Andrzeja Draguły: Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem Abstract   PDF (in Polish)
Jakub Dąbrowski
 
No 8 (2019): Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Recenzja książki Marcina Starnawskiego "Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej. Narracje emigrantów z pokolenia Marca ’68". Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2016 [A review of Marcin Starnawski’s "Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej: Narracje emigrantów z pokolenia Marca ’68", Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2016] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Kaja Kaźmierska
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Recenzja: Katarzyna Wrzesińska, "Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893–1918). Między ideą wychowania a polityką", Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna 2012, ss. 377. Abstract   PDF (in Polish)
Grzegorz Krzywiec
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Regulamin rezerwatu. O książce "Jewish Poland Revisited" Eriki Lehrer Abstract   PDF (in Polish)
Konrad Matyjaszek
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] Robota robiona była. O instalacji wideo-rzeźbiarskiej 50°31’29.7”N 22°46’39.1”E, 50°30’56.2”N 22°46’01.0”E, 50°30’41.0”N 22°45’49.5”E Dominiki Macochy rozmawiają Elżbieta Janicka, Konrad Matyjaszek, Xawery Stańczyk, Katrin Stoll i Anna Zawadzka [The Job Was Being Done: A conversation about Dominika Macocha’s video-sculptural installation "50°31’29.7”N 22°46’39.1”E, 50°30’56.2”N 22°46’01.0”E, 50°30’41.0”N 22°45’49.5”E"] Abstract   PDF (IN POLISH)   PDF (IN ENGLISH)
Elżbieta Janicka, Konrad Matyjaszek, Xawery Stańczyk, Katrin Stoll, Anna Zawadzka
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Rozmowa z Nadą Prlją Abstract   PDF (in Polish)
Zofia Waślicka, Nada Prlja
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Socjologiczne życiorysy pewnego dzieła: Trajektorie, produkcje i recepcje Abdelmaleka Sayada (1960–2000) Abstract   PDF (in Polish)
Amín Pérez
 
No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] Społeczna genealogia inteligencji polskiej Abstract   PDF (in Polish)
Józef Chałasiński
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Społecznie konstruowane ciała i performatywna magia: Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu w badaniach performatywnych Abstract   PDF (in Polish)
Lucyna Kopciewicz
 
No 8 (2019): Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Stalinizm i rewolucja na uczelniach – odgórna demokratyzacja dostępu do edukacji wyższej 1947-1956 [Stalinism and Revolution in Universities: Democratization of Higher Education from Above, 1947–1956] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Agata Zysiak
 
No 8 (2019): Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Anna Zawadzka
 
No 8 (2019): Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way] Stalinowska socjogeneza kultury młodzieżowej w PRL. Próba nowego ujęcia [The Stalinist Sociogenesis of Youth Culture in the Polish People’s Republic: An Attempt at a New Approach] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Xawery Stańczyk
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej Abstract   PDF (in Polish)
Elżbieta Janicka, Joanna Tokarska-Bakir
 
No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] Świadkowie własnej sprawy. Polska narracja dominująca wobec Zagłady w trakcie Zagłady [Witnesses to their own cause. The dominant Polish narrative about the Holocaust during the Holocaust] Abstract   PDF (in Polish)
Elżbieta Janicka
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Tak zwani partyzanci. Z Krystyną Badurką rozmawia Monika Stec Abstract   PDF (in Polish)
Monika Stec, Krystyna Badurka
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Tematy, których nie da się uśpić. Z Jerzym Jedlickim rozmawia Anna Zawadzka Abstract   PDF (in Polish)
Anna Zawadzka, Jerzy Jedlicki
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] Tervuren, czyli belgijskie lustro [Tervuren. The Belgian Mirror] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Marcin Komosa
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] The Embassy of Poland in Poland: The Polin Myth in the Museum of the History of Polish Jews (MHPJ) as narrative pattern and model of minority-majority relations [Ambasada Polski w Polsce. Mit Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich jako wzór narracji i model relacji mniejszość-większość] Abstract   PDF (in English)   PDF (in Polish, with pictures)   PDF (in English, with pictures)
Elżbieta Janicka
 
76 - 100 of 137 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>