Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] Totalna porażka. O dwóch projektach fotograficznych [Epic Fail: About Two Photographic Projects] Abstract   PDF (IN POLISH)   PDF (IN ENGLISH)
Weronika Lipszyc
 
No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Anna Zawadzka, Joanna Tokarska-Bakir, Konrad Matyjaszek
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] Trzcianne – studium przypadku. Wojna polsko-polska o Żydów w relacjach świadków [Trzcianne – a case study. The Polish-Polish war over Jews in witness accounts] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Łukasz Konopa
 
No 5 (2016): Muzealizacja historii [Musealization of history] Ukryci [The hidden] Abstract   Video   PDF (in Polish/English)
Łukasz Konopa
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Uwagi na temat teoretycznych i metodologicznych aspektów pojęcia pola Abstract   PDF (in Polish)
Frédéric Lebaron
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Wiersze Abstract   PDF (in Polish)
Grzegorz Kwiatkowski
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Wiersze „suchego pogromu” – Marzec ’68 w poezji polskiej (rekonesans) [The poetry of the “dry pogrom” - March 1968 in Polish poetry (a reconnaissance)] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Wojna polsko-polska na terenie Izraela Abstract   PDF (in Polish)
Anna Zawadzka
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Wprowadzenie Abstract   PDF (in Polish)
Anna Zawadzka, Michał Kozłowski
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Wuj Jankiel Abstract   PDF (in Polish)
Bożena Keff
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Wybawca Wittgenstein? Problem reguł w teorii praktyki Pierre'a Bourdieu Abstract   PDF (in Polish)
Magdalena Pancewicz-Puchalska
 
No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] Wyjście z „szafy” homoseksualnej, wejście do „szafy” klasowej”. O polityce tożsamości i socjologii refleksyjnej Didiera Eribona i Éduarda Louisa. Rozmawiają Kate Korycki i Anna Zawadzka [Out of gay, and into class closet. On politics of identity and reflexive sociology in Didier Eribon and Éduard Louis. Conversation between Kate Korycki and Anna Zawadzka] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Anna Zawadzka, Kate Korycki
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] Wyszło, jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness in the Culture of Central and Eastern Europe] Abstract   PDF (IN POLISH)   PDF (IN ENGLISH)
Xawery Stańczyk
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Wytwarzanie „winy obojętności” oraz kategorii „obojętnego świadka” na przykładzie artykułu Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto” Abstract   PDF (in Polish)
Tomasz Żukowski
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Wywiad z Ewą Gąsowską Abstract   PDF (in Polish)
Monika Stec, Ewa Gąsowska
 
No 6 (2017): Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies] Zabójcza sympatia: O książce Jodi Melamed "Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism" [Killing symphathy: About Jodi Melamed’s "Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism"] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Anna Zawadzka
 
No 1 (2012): Fałszywe otwarcia, fałszywe zamknięcia [False openings, false closings] Zapożyczenia z mowy żydowskiej w narracji antysemickiej Abstract   PDF (in Polish)
Alina Cała
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Zdzieranie masek. Sposoby pisania o żydowskich komunistach Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Anna Zawadzka
 
No 3–4 (2015): Blasfemia [Blasphemy] Żydzi w dyskursie Kościoła katolickiego Abstract   PDF (in Polish)
Marzena Makuchowska
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] Złudzenie symetrii. Na marginesie polskiego tłumaczenia żydowskiej antyewangelii „Toledot Jeszu” Abstract   PDF (in Polish)
Zuzanna Radzik
 
No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness] „Bezradność, niemożność, zdziwienie i konieczność natychmiastowego kłamstwa”. Produkty uboczne Lopeza Mausere [“Powerlessness, Impotence, Astonishment, and the Need for an Immediate Lie”: The Byproducts of Lopez Mausere] Abstract   PDF (IN POLISH)   PDF (IN ENGLISH)
Xawery Stańczyk
 
No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] „Corpus Christi, corpus delicti” – nowy kontrakt narracyjny. „Pokłosie” (2012) Władysława Pasikowskiego wobec kompromitacji kategorii polskiego świadka Zagłady ["Corpus Christi, Corpus Delicti": A new narrative contract. Władysław Pasikowski’s "Aftermath" (2012) and the invalidation of the category of the Polish Witness to the Holocaust] Abstract   PDF (in Polish)
Elżbieta Janicka
 
No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia] „Dawne zwyczaje wielkanocne” Jana Stanisława Bystronia [Jan Stanisław Bystroń’s "Old Easter traditions"] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Mariusz Pandura
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] „Dzisiaj ma głos towarzysz Mauzer”. Rewolucyjna strategia literacka Majakowskiego Abstract   PDF (in Polish)
Xawery Stańczyk
 
No 2 (2013): Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej [Subtenancy as a category of Polish culture] „Komuniści (nie) mają ojczyzny...” Wanda Wasilewska jako polska (anty)bohaterka narodowa Abstract   PDF (in Polish)
Agnieszka Mrozik
 
101 - 125 of 137 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>