Slavia Meridionalis

“Slavia Meridionalis” is an interdisciplinary journal publishing papers on literature, culture, history, ethnology and languages of southern Slavic countries, as well as their dynamic interactions with other regions. Each issue contains articles concerning a specific, pre-defined topic, which enables scholars of various disciplines (historians, literature and culture experts, linguists, sociologists, and anthropologists) to present in-depth analyses of their research questions.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus). Points awarded for publication: 14.

 

„Slavia Meridionalis” to humanistyczne pismo interdyscyplinarne prezentujące wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej i jej dynamicznych związków z innymi obszarami kulturowymi. Wyraźnie określony przedmiot zainteresowań, precyzowany dla każdego numeru tematycznego, pozwala na wszechstronną eksplorację problemów przez przedstawicieli różnych dyscyplin, m.in. historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, lingwistów, socjologów oraz antropologów.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 16 (2016): Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do nowoczesności [Biblical Text in the South Slavonic Literatures from the Middle Ages to the Modern Times]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy Prowadzący] 16/2016: Ewelina Drzewiecka, Ana Stoykova

Complete list of reviewers for the volume 16 [Lista recenzentów tomu 16]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Matthew Chambers (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Josip Lasić (Croatian/chorwacki), Ana Stoykova (Bulgarian/bułgarski)

This volume was financed by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, from science dissemination and promotion funds (contract no. 688/P-DUN/2016) [Tom finansowany w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę]