Slavia Meridionalis

Slavia Meridionalis is an interdisciplinary journal publishing papers on the literature, culture, history, ethnology and languages of southern Slavic countries, as well as their dynamic interactions with other regions. Each issue contains articles concerning a specific, pre-defined topic, which enables scholars of various disciplines (history, literary and cultural studies, linguists, sociologists, and anthropologists) to present in-depth analyses of their research questions.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 40.

 

 

„Slavia Meridionalis” to humanistyczne pismo interdyscyplinarne prezentujące wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej oraz jej dynamicznymi związkami z innymi obszarami kulturowymi. Wyraźnie określony przedmiot zainteresowań, precyzowany dla każdego numeru tematycznego, pozwala na wszechstronną eksplorację problemów przez przedstawicieli różnych dyscyplin, m.in. historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, lingwistów, socjologów oraz antropologów.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 40.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 20 (2020): Intelektualiści oraz "to, co religijne" [Intellectuals and the religious]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący] 20/2020: Ewelina Drzewiecka, Danuta Sosnowska

Complete list of reviewers for the volume 20 [Lista recenzentów tomu 20]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Michael Timberlake (English/angielski), Jakub Ozimek (English/angielski), Piotr Styk (English/angielski), Sirma Danova (Bulgarian/bułgarski), Ana Stoykova (Bulgarian/bułgarski), Jan Linka (Czech/czeski), Ana Marković (Croatian/chorwacki)