Editorial Team [Zespół redakcyjny]

Editor-in-Chief [Redaktor Naczelna]

 1. Dr Ewelina Drzewiecka, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Deputy Editor [Zastępczyni Redaktor Naczelnej]

 1. Dr Anna Boguska, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Editorial Secretary [Sekretarz Redakcji]

 1. Mgr Patrycja Chajęcka, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Members [Członkowie Redakcji]

 1. Dr Jakub Banasiak, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 2. Dr Katarzyna Taczyńska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 3. Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Scientific Board [Rada Naukowa]

 1. Проф. дфн [Prof. dfn] Николай [Nikolaĭ] Аретов [Aretov], Българска академия на науките [Bulgarian Academy of Sciences], София [Sofia], Bulgaria
 2. Prof. Dr. Ulf Brunnbauer, Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung [Leibniz Institute for East and Southeast European Studies], Regensburg, Germany
 3. Доц. д-р [Dots. D-r] Славия [Slaviia] Бърлиева [Bŭrlieva], Българска академия на науките [Bulgarian Academy of Sciences], София [Sofia], Bulgaria
 4. Prof. Raymond Detrez, Universiteit Gent [Ghent University], Gent [Ghent], Belgium
 5. Dr hab. Snježana Kordić, Independent Researcher, Zagreb, Croatia
 6. Prof. dr. hab. Viara Maldjieva, Uniwersytet Mikołaja Kopernika [Nicolaus Copernicus University], Toruń, Poland
 7. Prof. dr hab. Aleksander Naumow, Università Ca' Foscari [Ca’Foscari University], Venezia [Venice], Italy
 8. Πроф. [Prof.] Предраг [Predrag] Пипер [Piper], Универзитет у Београду [University of Belgrade], Београд [Belgrade], Serbia
 9. Prof. dr hab. Zuzanna Topolińska, Македонската академија на науките и уметностите [Macedonian Academy of Arts and Sciences], Скопје [Skopje], North Macedonia, Republic of
 10. Dr hab., prof. UW (emeritus) Krzysztof Wrocławski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Journal Staff [Stali współpracownicy]