DOI: https://doi.org/10.11649/sm.2198

Role intelektuálů v procesu „ateizace“ české společnosti v druhé polovině 20.století a její transformace

David Václavík

Abstract


The (Transforming) Role of Intellectuals in the Process of the “Atheization” of Czech Society in the 2nd Half of 20th Century

The article deals with resonance, development, and changes in various forms of atheism in the works of Czech, especially Marxist, intellectuals in the second half of the 20th century. Attention is also paid to their influence on public opinion, especially in connection with a rise in negative attitude of a large part of the Czech public towards religion. The study is based primarily on historical and discursive analyses of the works of principal authors from the 1950s to 1989. Among the authors discussed are important figures such as Ivan Sviták, Milan Machovec, and Vítězslav Gardavský.

 

Rola intelektualistów w procesie „ateizacji” społeczeństwa czeskiego w drugiej połowie XX wieku i jej transformacja

Artykuł dotyczy oddziaływania, rozwoju i zmian różnych form ateizmu w twórczości czeskich, zwłaszcza marksistowskich, intelektualistów w drugiej połowie XX wieku. Omawia również ich wpływ na opinię publiczną, przede wszystkim w obliczu narastania negatywnego stosunku do religii u dużej części czeskiego społeczeństwa. Opracowanie opiera się szczególnie na historycznych i dyskursywnych analizach dzieł głównych autorów od lat 50. XX wieku do roku 1989, a zwłaszcza tak ważnych postaci, jak Ivan Sviták, Milan Machovec czy Vítězslav Gardavský.


Keywords


atheism; materialism; anticlericalism; Marxism-Leninism; dialogue; scientific atheism; ideology; discourse

Full Text:

PDF (in Czech)

References


Bartoš, V. (2017). K předpokladům marxistického univerzalismu v díle Vítězslava Gardavského. In I. Landa & J. Mervart (Eds.), Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu (pp. 232–244). Filosofie.

Bloch, E. (1954). Das Prinzip Hoffnung. Aufbau Verlag.

Fasora, L., Hanuš, J., & Malíř, J. (Eds.). (2007). Sekularizace českých zemí v letech 1848 – 1914. CDK.

Feuerbach, L. (1954). Podstata křesťanství (Z. Sekal, Trans.). SNPL.

Gabriel, J., Nový, L., & Zouhar, J. (1995). Česká filosofie ve 20. století: Směry, osobnosti, problémy. Masarykova univerzita.

Garaudy, R. (1965). De L’Anatheme au dialouge. Plon.

Gardavský, V. (1967). Bůh není zcela mrtev. Československý spisovatel.

Halas, F. X. (2000). Sekularizace v Evropě a vztah mezi náboženstvím a společností v první československé republice. In Společnost v přerodu: Češi ve 20. Století: Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000 (pp. 117–135). Masarykův ústav AV ČR.

Hamplová, D. (2013). Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Karolinum.

Kalandra, Z. (1947a). České pohanství: Vol. 1. Nejstarší prameny. František Borový.

Kalandra, Z. (1947b). České pohanství: Vol. 2. Osudy bohů. František Borový.

Kalivoda, R. (1961). Husitská ideologie. Nakladatelství ČSAV.

Kolman, A. (1946). Vědecký světový názor. Ústřední výbor Komunistické strany Československa.

Konrad, K. (1964). Dějiny husitské revoluce. NPL.

Kudláč, A.K.K. (2005). Příběh(y) Volné myšlenky. NLN.

Landa, I. (2017). Teologie smrti Boha a marxistický ateismus. In I. Landa & J. Mervart (Eds.), Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu (pp. 245–275). Filosofie.

Loukotka, J. (1961). Zkušenosti z vědeckoateistické výchovy žáků. SPN.

Machovec, D. (1963). Dějiny antického ateismu. SPN.

Machovec, M. (1965). Smysl lidského života. SNPL.

Machovec, M. (1972). Jesus für Atheisten (P.Kruntorad, Trans.). Kreuz Verlag.

Mervart, J. (2017). Historické perspektivy křesťansko-marxistického dialogu a konference v mariánských Lázních 1967. In I. Landa & J. Mervart (Eds.), Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu (pp. 61–86). Filosofie.

Nejedlý, Z. (1946). Komunisté, dědici velkých tradic českého národa. Ústřední výbor KSČ.

Nešpor, Z. R. (2007). Empirické výzkumy (současného) náboženství v letech 1946–1989: Prolegomena k vývoji české sociologie náboženství v období marxistické dominance. Soudobé dějiny, 14(2–3), 399–438.

Nešpor, Z. R. (2008). Ne/náboženské naděje intelektuálů: Vývoj české sociologie náboženství. Scriptum.

Nešpor, Z. R. (2010). Příliš slábi ve víře: Česká ne/religiozita v evropském kontextu. Kalich.

Olšáková, D. (2014). Věda jde k lidu! Academia. Robek, A., & Sviták, I. (1961). Náboženství a kultura. In I. Budil (Ed.), Náboženství v životě jednotlivce a společnosti (pp. 261–281). Orbis.

Srb, V. (1998). Tisíc let obyvatelstva českých zemí. http://snem.cirkev.cz/download/Srb.htm

Strmiska, Z. (1986). Výsledky nezávislého průzkumu současného smýšlení v Československu. Svědectví, 20(78), 265–334.

Sviták, I. (1957). Cesty k překonání náboženství. Orbis.

Sviták, I. (1964). Otázky současného ateismu. Orbis. Sviták, I. (1992). Devět životů. Sakko.

Ústav etiky a religionistiky ČSAV, Brno. (n.d.). Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR. http://vademecum.mua.cas.cz/vademecum/PomPohled.action?ref=%28%5En%29%28% 28%28localArchiv%2C%5En%2Chot_%29%28unidata%29%29%28187%29%29

Václavík, D. (2007). Český ateismus ve dvacátém století: K vývoji a institucionalizaci v letech 1948–1989. Soudobé dějiny, 14(2–3), 471–487.

Václavík, D. (2010). Náboženství a moderní česká společnost. Grada.
Copyright (c) 2020 David Václavík

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/