Vol 18 (2018)

Zagadnienia morfoskładnii bałkańskiej [The problem of Balkan morphosyntax]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy Prowadzący] 18/2018: Viara Maldjieva, Irena Sawicka, Anna Boguska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Complete list of reviewers for the volume 18 [Lista recenzentów tomu 18]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Matthew Chambers (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Greta Kominek (Bulgarian/bułgarski), Ana Marković (Croatian/chorwacki, Bosnian/bośniacki), Marjan Markovikj (Macedonian/macedoński).

Project (“Slavia Meridionalis – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 531/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Slavia Meridionalis – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]