Vol 19 (2019)

Performativity – Politics – Community [Performatywność – polityka – wspólnota]


Cover Page

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor prowadząca] 19/2019: Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Complete list of reviewers for the volume 19 [Lista recenzentów tomu 19]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Michael Timberlake (English/angielski), Jakub Ozimek (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Ana Marković (Croatian/chorwacki)

Slavia Meridionalis (preparation and open access publication of a volume of the journal - project financed under contract no. 661/P-DUN/2019 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [„Slavia Meridionalis” (wydanie rocznika czasopisma i umieszczenie go w otwartym dostępie) – zadanie finansowane w ramach umowy 661/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]