Vol 21 (2021)

Społeczeństwo XXI wieku – zacieranie się granic, języków i kultur [Society of the 21st century – blurring of borders, languages and cultures]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący] 21/2021: Zbigniew Greń, Monika Kresa, Aleksandra Żurek-Huszcz

Complete list of reviewers for the volume 21 [Lista recenzentów tomu 21]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Viera Luptáková (Slovak/słowacki), Paweł Levchuk (Ukrainian/ukraiński), Sirma Danova (Bulgarian/bułgarski), Michael Timberlake (English/angielski), Jasmina Šuler-Galos (Slovenian/słoweński), Roman Tymoshuk (Russian/rosyjski)

 

The presented volume is an attempt to answer some questions concerning the dynamics of the changes in social communication at the beginning of the 21st century. It was prepared as part of the activities of the Commission for Sociolinguistics, which is affiliated with the International Committee of Slavists.