Vol 15 (2015)

Zagadnienia językoznawstwa bałkańskiego [Balkan Linguistics]


Cover Page

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor Prowadzący] 15/2015: Irena Sawicka

Complete list of reviewers for the volume 15 [Lista recenzentów tomu 15]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Piotr Bilos (French/francuski), Olivera Duskov (Serbian/serbski), Gerd Hentschel (German/niemiecki), Viara Maldjieva (Bulgarian/bułgarski), Angelina Pancevska (Macedonian/macedoński), James Pankhurst (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski)