Vol 12 (2012)

Słowiańskie projekcje Europy. Realia i wyobrażenia [Slavic Projections of Europe. Realities and Ideas]


Cover Page

Editor-in-Charge of the volume [Redaktor Prowadząca] 12/2012: Lilla Moroz-Grzelak

Complete list of reviewers for the volume 12 [Lista recenzentów tomu 12]

Language and stylistic editors [Redakcja językowa]: Joanna Pomorska

Co-publisher of the volume [Współwydawca]: Societas Scientiarum Varsaviensis [Towarzystwo Naukowe Warszawskie]

This volume is financially supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education [Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

 

This is an archival volume. It contains only the articles whose authors approved publication in an electronic Open Access version under the Creative Commons Attribution 3.0 PL License. All articles are available e.g. in CEEOL (http://www.ceeol.com). [Tom archiwalny. Zawiera tylko te artykuły, których autorzy wyrazili zgodę na publikację tekstu w wersji elektronicznej, w wolnym dostępie, na licencji CC BY 3.0 PL. Pełny tom jest dostępny w bazie CEEOL (http://www.ceeol.com).]