Vol 12 (2012)

Słowiańskie projekcje Europy. Realia i wyobrażenia [Slavic Projections of Europe. Realities and Ideas]

Table of Contents

Od Redakcji [Editorial]

Od Redakcji
 
6-6

Artystyczne konceptualizacje idei Europy [Artistic Conceptualisation of the European Idea]

Наташа [Nataša] Аврамовска [Avramovska]
13-27
Звонко [Zvonko] Танески [Taneski]
29-44
Lilla Moroz-Grzelak
45-56
Sanjin Kodrić
57-74

Europa w historycznym i politycznym dyskursie słowiańskich narodów południa [Europe in the Historical and Political Discourse of the Slavic Nations of the South]

Jędrzej Paszkiewicz
77-92
Билјана [Biljana] Ристовска-Јосифовска [Ristovska-Josifovska]
94-106
Наде [Nade] Проева [Proeva]
107-158
Andreja Sršen, Davor Piskač
159-170
Искра [Iskra] Баева [Baeva]
171-185
Mirella Korzeniewska‑Wiszniewska
187-201

Komunikacja językowa współczesnej Europy [Language Communication in Modern Europe]

Katica Kulavkova
205-221
Симона [Simona] Груевска-Маџоска [Gruevska-Madžoska]
223-234
Alicja Pstyga
235-247
Maciej Czerwiński
249-264

Zewnętrzny ogląd słowiańskiej Europy [Slavic Europe As Seen from the Outside]

Beata Cieszynska
267-285

Recenzje [Reviews]

Krzysztof Stępnik, Wojny bałkańskie lat 1912–1913 w prasie polskiej. Korespondencje wojenne i komentarze polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 262 + ilust.
Jarosław Rubacha
289-292
Dorota Gołek-Sepetliewa, Formuły absurdu w twórczości poetyckiej Konstantina Pawłowa, Lexis, Kraków 2011, ss. 141
Sylwia Siedlecka
293-295
Tabu w oku szeroko otwartym, red. Natalia Długosz, Zvonko Dimoski, Wydawnictwo Rys, Poznań 2012, ss. 458
Anna Kobylińska
297-300
„Poznańskie Studia Slawistyczne” 2011, nr 1, red. Anna Gawarecka, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. 376
Lilla Moroz-Grzelak
301-305

Varia

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Blaže Koneski oraz język macedoński, literatura i kultura”
Liljana Pandeva
309-311

Noty o Autorach [On Authors]

Noty o Autorach
 
PDF
313-322