Vol 11 (2011)

Problematyczne dziedzictwo osmańskie [The Problematic Ottoman Heritage]


Cover Page

Editors-in-Charge of the volume [Redaktorki Prowadzące] 11/2011: Lilla Moroz-Grzelak, Grażyna Szwat-Gyłybow

Language and stylistic editor [Redakcja językowa]: Joanna Pomorska 

Co-publisher of the volume [Współwydawca]: Societas Scientiarum Varsaviensis [Towarzystwo Naukowe Warszawskie] 

This volume is financially supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education [Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

 

This is an archival volume. It contains only the articles whose authors approved publication in an electronic Open Access version under the Creative Commons Attribution 3.0 PL License. All articles are available e.g. in CEEOL (http://www.ceeol.com). [Tom archiwalny. Zawiera tylko te artykuły, których autorzy wyrazili zgodę na publikację tekstu w wersji elektronicznej, w wolnym dostępie, na licencji CC BY 3.0 PL. Pełny tom jest dostępny w bazie CEEOL (http://www.ceeol.com).]