Vol 16 (2016)

Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do nowoczesności [Biblical Text in the South Slavonic Literatures from the Middle Ages to the Modern Times]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy Prowadzący] 16/2016: Ewelina Drzewiecka, Ana Stoykova

Complete list of reviewers for the volume 16 [Lista recenzentów tomu 16]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Matthew Chambers (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Josip Lasić (Croatian/chorwacki), Ana Stoykova (Bulgarian/bułgarski)

This volume was financed by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, from science dissemination and promotion funds (contract no. 688/P-DUN/2016) [Tom finansowany w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę]