Vol 16 (2016)

Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do nowoczesności [Biblical Text in the South Slavonic Literatures from the Middle Ages to the Modern Times]

Table of Contents

Od Redakcji [Editorial]

Od Redakcji
 
1-2

Biblia i przekład [Bible and Translation]

Татяна [Tatiana] Мострова [Mostrova]
3-19
Регина [Regina] Койчева [Koĭcheva]
20-31
Aleksander Naumow
32-51
Николай [Nikolaĭ] Аретов [Aretov]
52-66

Biblia i egzegeza [Bible and Exegesis]

Искра [Iskra] Христова-Шомова [Khristova-Shomova]
67-81
Ивона [Ivona] Карачорова [Karachorova]
82-102
Иван [Ivan] И. [I.] Илиев [Iliev]
103-125
Jan Stradomski
126-137
Ана [Ana] Стойкова [Stoĭkova]
138-153
Małgorzata Skowronek
154-179

Biblia i literatura cerkiewnosłowiańska [Bible and Church Slavonic Literature]

Izabela Lis-Wielgosz
180-196
Татяна [Tatiana] Илиева [Ilieva]
197-237
Радослава [Radoslava] Станкова [Stankova]
238-261
Нина [Nina] Гагова [Gagova]
262-310
Пиринка [Pirinka] Пенкова [Penkova]
311-328
Neža Zajc
329-368
Марияна [Mariiana] Цибранска-Костова [TSibranska-Kostova]
369-383

Biblia i literatura nowoczesna [Bible and Modern Literature]

Galia Simeonova-Konach
399-421
Аглика [Aglika] Попова [Popova]
422-437
Ewelina Drzewiecka
438-466
Grażyna Szwat-Gyłybowa
467-481

Varia

Ivica Baković
482-498
Magdalena Bogusławska
499-519
Patryk Pająk
520-540
Anna Boguska
541-564
Joanna Rękas
565-591
Ida Ciesielska
592-614

Recenzje [Reviews]

Władysław Kryzia
615-619
Joanna Rękas
620-628

Wspomnienie [Obituary]

Jarosław Rubacha
629-633