Vol 17 (2017)

Transfer idei i słowiańskie Bałkany [Transfer of Ideas and the Slavic Balkans]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy Prowadzący] 17/2017: Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka, Anna Boguska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk with assistance of Jerzy Molas [Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka, Anna Boguska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk przy współudziale Jerzego Molasa]

Complete list of reviewers for the volume 17 [Lista recenzentów tomu 17]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Slavia Barlieva (Bulgarian/bułgarski), Matthew Chambers (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Nicoletta Leone (Italian/włoski), Michel Maslowski (French/francuski), Jana Unuk (Slovenian/słoweński).

Project (“Slavia Meridionalis – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 560/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Slavia Meridionalis – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 560/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]