Complete list of reviewers for the volume 12 [Lista recenzentów tomu 12]

  • Dr hab., prof. UW Zdzisław Darasz, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Dr hab., prof. UW Adam Elbanowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Dr hab., prof. UJ Dorota Gil, Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University], Kraków [Cracow], Poland
  • Dr hab., prof. UJ Celina Juda, Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University], Kraków [Cracow], Poland
  • Prof. dr hab. Maciej Kawka, Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University], Kraków [Cracow], Poland
  • Dr hab., prof. UŁ Ilija Paczew, Uniwersytet Łódzki [University of Lodz], Łódź [Lodz], Poland
  • Dr hab. Jarosław Rubacha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski [University of Warmia and Mazury], Olsztyn, Poland
  • Dr Jasmina Šuler-Galos, Univerza v Ljubljani [University of Ljubljana], Ljubljana, Slovenia
  • Dr hab., prof. SGGW Wiesław Walkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego [Warsaw University of Life Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Prof. dr hab. Bogusław Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [Adam Mickiewicz University], Poznań, Poland