Complete list of reviewers for the volume 21 [Lista recenzentów tomu 21]

 • Doc. PhDr., CSc. Irena Bogoczová, Ostravská univerzita [University of Ostrava], Ostrava, Czech Republic
 • Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Maciej Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. (emeritus) Feliks Czyżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [Maria Curie-Skłodowska University in Lublin], Lublin, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Natalia Długosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Uniwersytet Wrocławski [University of Wrocław], Wrocław, Poland
 • Prof. dr hab. Maciej Kawka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. (emerita) Małgorzata Korytkowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Д-р [D-r] Катя [Katia] Михайлова [Mikhaĭlova], Българска академия на науките [Bulgarian Academy of Sciences], София [Sofia], Bulgaria
 • Dr Jerzy Molas, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [University of Warmia and Mazury in Olsztyn], Olsztyn, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. (emerita) Maria Papierz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [Maria Curie-Skłodowska University in Lublin], Lublin, Poland
 • Prof. dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Dr hab. Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. Jerzy Rubach, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw]; University of Iowa, Warszawa [Warsaw]-Iowa City, Poland-United States
 • Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [Pedagogical University of Cracow], Kraków [Cracow], Poland
 • Red. prof. dr. Vera Smole, Univerza v Ljubljani [University of Ljubljana], Ljubljana, Slovenia
 • Dr hab. Elżbieta Solak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Доц. д-р [Dots. d-r] Руска [Ruska] Станчева [Stancheva], Институт за български език, Българска академия на науките [Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences], София [Sofia], Bulgaria
 • Д.ф.н., проф. [D.f.n., prof.] Олексій [Oleksiĭ] Сухомлинов [Sukhomlynov], Національна академія наук України [National Academy of Sciences of Ukraine], Київ [Kiev], Ukraine
 • Dr Jasmina Šuler-Galos, Univerza v Ljubljani [University of Ljubljana], Ljubljana, Slovenia
 • Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski w Katowicach [University of Silesia in Katowice], Katowice, Poland
 • Prof. dr hab. Danuta Ulicka, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk [Jagiellonian University in Kraków; Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski [University of Opole], Opole, Poland
 • Доц. д-р [Dots. d-r] Ваня [Vania] Зидарова [Zidarova], Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ [Paisii Hilendarski University of Plovdiv], Плoвдив [Plovdiv], Bulgaria
 • Prof. dr hab. Magdalena Zowczak, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Red. prof. dr. Andreja Žele, Univerza v Ljubljani [University of Ljubljana], Ljubljana, Slovenia