Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15 (2015): Zagadnienia językoznawstwa bałkańskiego [Balkan Linguistics] Albania by the end of the 17th century and relations with neighbouring nations according to archbishop Pjetër Bogdani´s work "The band of the prophets" (1685) Abstract   PDF (in English)
Ina Arapi
 
Vol 10 (2010): Paradygmaty badawcze językoznawstwa południowosłowiańskiego [Research Paradigms in South Slavic Linguistics] Albańskie odczasownikowe derywaty przymiotnikowe Abstract   PDF (in Polish)
Artur Karasiński
 
Vol 20 (2020): Intelektualiści oraz "to, co religijne" [Intellectuals and the religious] Assen Ignatov: The Theomachist and the God-Seeker Abstract   PDF (in English)
Nina Dimitrova
 
Vol 10 (2010): Paradygmaty badawcze językoznawstwa południowosłowiańskiego [Research Paradigms in South Slavic Linguistics] Badania w zakresie lingwistyki tekstu w lingwistyce chorwackiej i serbskiej Abstract
Maria Cichońska
 
Vol 18 (2018): Zagadnienia morfoskładnii bałkańskiej [The problem of Balkan morphosyntax] Bałkańskie adaptacje tureckiego sufiksu -çi / -ci Abstract   PDF (in Polish)
Artur Karasiński, Irena Sawicka
 
Vol 12 (2012): Słowiańskie projekcje Europy. Realia i wyobrażenia [Slavic Projections of Europe. Realities and Ideas] Bałkańskie kompleksy „gorszej Europy” w prozie Ermisa Lafazanovskiego Abstract   PDF (in Polish)
Lilla Moroz-Grzelak
 
Vol 13 (2013): Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa [Syntactic Methods in Word Formation Research] Besedotvorna produktivnost posnemovalnih medmetov za zvoke naprav v slovenščini Abstract   PDF (in Slovenian)
Irena Stramljič Breznik
 
Vol 22 (2022): SCHOLARSHIP – ENGAGEMENT – ACTIVISM [Badania naukowe – Zaangażowanie – Aktywizm] Between the White Eagle and the Crescent: Polish Go-Betweens in the Ottoman Empire in the Early Modern and Modern Eras Abstract   PDF (in English)
Paulina Dominik
 
Vol 16 (2016): Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do nowoczesności [Biblical Text in the South Slavonic Literatures from the Middle Ages to the Modern Times] Biblia w kulturze Rusi polsko-litewskiej w XVI wieku Abstract   PDF (in Polish)
Aleksander Naumow
 
Vol 16 (2016): Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do nowoczesności [Biblical Text in the South Slavonic Literatures from the Middle Ages to the Modern Times] Biblijny komponent tekstu cerkiewnosłowiańskiego (przykład staroserbskich zapisów) Abstract   PDF (in Polish)
Izabela Lis-Wielgosz
 
Vol 14 (2014): Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie południowej i zachodniej (początek i koniec czasów) [Migrating Ideas in Southern and Western Slavs. The Beginning and the End of Times] Bibliografia adnotowana naukowych prac bułgarystycznych wydanych w Polsce w latach 1947–2012 Abstract   PDF (In Polish)
Sylwia Siedlecka
 
Vol 18 (2018): Zagadnienia morfoskładnii bałkańskiej [The problem of Balkan morphosyntax] Bibliografia prac Roberta Elsie. (Teksty naukowe. Tłumaczenia. Opracowania. Wystąpienia) Abstract   PDF (in Polish)
Irena Sawicka
 
Vol 21 (2021): Społeczeństwo XXI wieku – zacieranie się granic, języków i kultur [Society of the 21st century – blurring of borders, languages and cultures] Blurring the Boundaries between Real Worlds, Discourse Worlds and Text Worlds Abstract   PDF (in English)
Nelly Tincheva
 
Vol 19 (2019): Performativity – Politics – Community [Performatywność – polityka – wspólnota] Bulgarian affairs in the second half of the 19th c. in Polish historiography since 1989 Abstract   PDF (IN ENGLISH)
Antoni Cetnarowicz, Krzysztof Popek
 
Vol 17 (2017): Transfer idei i słowiańskie Bałkany [Transfer of Ideas and the Slavic Balkans] Bułgarscy międzywojenni interpretatorzy Freuda Abstract   PDF (in Polish)
Ida Ciesielska
 
Vol 19 (2019): Performativity – Politics – Community [Performatywność – polityka – wspólnota] Castlings in the margins: A change of perspective (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, "Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny" ("The Art of Margins. The Croatian Political Poster"), Warszawa–Kraków: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Libron, 2018, 324 pages) Abstract   PDF (IN ENGLISH)
Lech A. Suchomłynow
 
Vol 17 (2017): Transfer idei i słowiańskie Bałkany [Transfer of Ideas and the Slavic Balkans] Cesarzowa Bułgarów, augusta i bazylisa – Maria-Irena Lekapena i transfer bizantyńskiej idei kobiety-władczyni (imperial feminine) w średniowiecznej Bułgarii Abstract   PDF (in Polish)
Zofia A. Brzozowska
 
Vol 14 (2014): Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie południowej i zachodniej (początek i koniec czasów) [Migrating Ideas in Southern and Western Slavs. The Beginning and the End of Times] Chorwackich etnologów i ludowców marzenie o dotarciu do źródła Abstract   PDF (In Polish)
Maciej Falski
 
Vol 20 (2020): Intelektualiści oraz "to, co religijne" [Intellectuals and the religious] Christianisation as Cultural Guilt: The Bulgarian Experience Abstract   PDF (in English)
Sirma Danova
 
Vol 18 (2018): Zagadnienia morfoskładnii bałkańskiej [The problem of Balkan morphosyntax] Clitic doubling of the proposed direct object in Bulgarian Abstract   PDF (in English)
Bilyana Ovcharova
 
Vol 15 (2015): Zagadnienia językoznawstwa bałkańskiego [Balkan Linguistics] Clues to the chronology of Old Germanic loans in Romanian and in other South-East European languages Abstract   PDF (in English)
Adrian Poruciuc
 
Vol 10 (2010): Paradygmaty badawcze językoznawstwa południowosłowiańskiego [Research Paradigms in South Slavic Linguistics] Composita wewnątrzwspólnotowe – wyrazy złożone z cząstką евро- w języku bułgarskim Abstract
Natalia Długosz
 
Vol 11 (2011): Problematyczne dziedzictwo osmańskie [The Problematic Ottoman Heritage] Contemporarity of history: Ottoman cultural heritage and its Bulgarian perception (from the Balkan perspective) Abstract
Yordanka Bibina
 
Vol 14 (2014): Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie południowej i zachodniej (początek i koniec czasów) [Migrating Ideas in Southern and Western Slavs. The Beginning and the End of Times] Cosmogonies and mythopoesis in the Balkans and beyond Abstract   PDF (In English)
Florentina Badalanova Geller
 
Vol 15 (2015): Zagadnienia językoznawstwa bałkańskiego [Balkan Linguistics] Creolization and balkanization as a result of language (dialect) contact. Is the origin of mixed languages universal? Abstract   PDF (in English)
Michał Głuszkowski
 
1 - 25 of 319 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>