Register

In order to register on this website, please contact administrator at admin@ispan.waw.pl and provide the following data:

  • first name
  • last name
  • e-mail to be used for registration
  • ORCID (if used)
  • the journal title you want to sign up to.

[W celu zarejestrowania się prosimy o kontakt z administratorem pod adresem admin@ispan.waw.pl; w liście prosimy uwzględnić następujące dane:

  • imię
  • nazwisko
  • adres e-mail, który ma być wykorzystany do rejestracji
  • ORCID (jeśli jest używany)
  • tytuł czasopisma, w którym ma zostać zarejestrowane konto.]