Editorial Team [Zespół redakcyjny]

Editor-in-Chief [Redaktor Naczelny]

 1. Prof. dr hab. Wojciech Burszta, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Deputy Editor [Zastępca Redaktora Naczelnego]

 1. Dr Jacek Tomasz Serwański, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Editorial Secretary [Sekretarz Redakcji]

 1. Dr hab., prof. IS PAN Joanna Nowak, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Scientific Board [Rada Naukowa]

 1. Prof. dr hab. Michał Buchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Europa-Universität Viadrina [Adam Mickiewicz University; European University Viadrina], Poznań-Frankfurt (Oder), Poland
 2. Dr hab., prof. SWPS Krzysztof Jaskułowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [University of Social Sciences and Humanities], Wrocław, Poland
 3. Dr Tomasz Kamusella, University of St Andrews, St Andrews, United Kingdom
 4. Dr hab., prof. UJ Wawrzyniec Konrad Konarski, Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University], Kraków [Cracow], Poland
 5. Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN [Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 6. Dr hab. Ludwik Stomma, École pratique des hautes études, Paris, France
 7. Prof. Ph.D. Tomasz Tabako, Georgia State University, Atlanta, United States
 8. Doc. PhDr., CSc. Zdeněk Uherek, Univerzita Karlova [Charles University], Praha [Prague], Czech Republic

Journal Staff [Stali współpracownicy]

 1. Dr Jacek Tomasz Serwański, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland