DOI: https://doi.org/10.11649/sn.2015.052

Myth and mythologization in ideology and politcs. The mythologization of Japanese identity in the Meiji period

Marcin Lisiecki

Abstract


Myth and mythologization in ideology and politcs. The mythologization of Japanese identity in the Meiji period

Is myth a word or a thought? Searching for the etymological roots proves to show that it is both. However, does it really exhaust all the possible understandings of the myth and does it enable the grasp of its multiple usages? Answering those questions seems very important not only because we do not have the precise definition of a myth but mainly for that reason that we often fail to notice that it functions in all the societies and political regimes playing quite a vital role at the same time. The purpose of this paper is not only sketching the possible answers but also their exemplification through the example of Japan in the period of Meiji. The choice of that example results from that fact it is a conspicuous example of the way in which political elites are engaged in creating symbols and rituals and in shaping national awareness. The examples of the process of shaping national identity presented in this paper are focused on demonstrating two fundamental myths related to the Emperor, the aim of which was to consolidate the national identity.

 

Mitologizacja japońskiej narodowości. Mit a mitologizowanie narodu. W stronę mitu politycznego w nowożytnej Japonii

Czy mit to słowo, czy myśl? Etymologicznie okazuje się jednym i drugim. Jednakże czy wyczerpuje to możliwe rozumienia mitu oraz umożliwia uchwycenie jego rozlicznych zastosowań? Odpowiedzi na te pytania wydają się niezwykle ważne nie tylko dlatego, że nie posiadamy precyzyjnej definicji mitu, lecz przede wszystkim z tego względu, że często nie dostrzegamy, że funkcjonuje on we wszystkich społeczeństwach i systemach politycznych, pełniąc w nich niezwykle ważne role. Celem niniejszego artykułu jest nie tylko zarysowanie możliwych odpowiedzi, lecz także ich egzemplifikacja na przykładzie Japonii w okresie Meiji. Wybór tego przypadku wynika z tego, że stanowi on czytelny przykład tego, w jaki sposób elity polityczne angażują się w kreowanie symboli i rytuałów oraz kształtowanie świadomości narodowej. Przedstawione w artykule przykłady procesu kształtowania tożsamości narodowej skupione są na ukazaniu dwóch podstawowych mitów związanych z cesarzem, których zadaniem było konsolidowanie tożsamości narodowej.


Keywords


myth; mythology; nation; Japan; Meiji period; emperor’s-politics

Full Text:

PDF (in English)

References


Beasley, W. G. (1989). Meiji political institutions. In M. B. Jansen (Ed.), The Cambridge history of Japan (Vol. 5: The nineteenth century, pp. 618–673). Cambridge: Cambridge University Press. http://universitypublishingonline.org/ref/id/histories/

CBO9781139055093A014

Breen, J. (2008). Introduction: A Yasukuni genealogy. In J. Breen. (Ed.), Yasukuni, and war dead, and struggle for Japan’s past. New York: Columbia University Press.

Cassirer, E. (1962). An essay on man: An introduction to a philosophy of human culture. New Haven, London: Yale University Press.

Connerton, P. (1989). How societies remember. New York: Cambridge University Press.

Czeremski, M. (2009). Struktura mitów: W stronę metonimii. Kraków: Nomos.

Dai Nippon Teikoku Kenpō. (n.d.). Retrieved from http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html

Derksen, R. (2008). Ethymological dictionary of the Slavic inherited lexicon. Leiden, Boston: Brill.

Domańska, E. (2005). Mikrohistorie: Spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Geertz, C. (1973). Interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books.

Gieysztor, A. (2006). Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Goble, A. E. (1996). Kenmu: Go-Daigo’s revolution. Cambridge, London: Harvard University Press.

Graves, R. (2009). Mity greckie. (H. Krzeczkowski, Trans.). Kraków: Vis-a-Vis Etiuda.

Hardacre, H. (1989). Shinto and the State, 1868-1988. Princeton: Princeton University Press.

Harootunian, H. D. (1989). Late Tokugawa culture and thought. In M. B. Jansen. (Ed.), The Cambridge history of Japan (Vol. 5: The nineteenth century, pp. 168–258). New York: Cambridge Press. http://universitypublishingonline.org/ref/id/histories/

CBO9781139055093A007

Havelock, E. (2007). Przedmowa do Platona. (P. Majewski, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo UW.

Heidegger, M. (1976). What is called thinking. (F. D. Wieck, Trans.). New York: HarperCollins Publisher.

Heidegger, M. (1998). Logos. (J. Mizera, Trans. & Ed.). Principia, 20: Drogi Heideggera.

Hidemasa, K. (2011). The political space of Meiji 22 (1889): The promulgation of the constitution and the birth of the nation. Japan Review, (23).

Hood, C. (2004). Japanese education reform: Nakasone’s legacy. New York: Routledge.

Kampka, A. (2008). Expose jako inscenizacja nowego początku. In B. Szklarski (Ed.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce: Szkice z antropologii polityki. Warszawa: Scholar.

Kość, A. (2001). Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kowalski, A. P. (2014). Hermeneutyczna paradoksalność mitu. In A. P. Kowalski, Antropologia zamierzchłych znaczeń. Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne.

Lakatos, I. (1987). Nauka a pseudonauka. (A. Bożek, Trans.). Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, (9).

Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja: Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Lincoln, B. (1999). Theorizing myth: Narrative, ideology, and scholarship. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Lisiecki, M. (2006). Typologia i ideologia nacjonalizmu japońskiego. In S. Stępień. (Ed.), Ideologie, doktryny i ruchy narodowe: Wybrane problemy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lisiecki, M. (2010). Kokutai-no hongi w japońskich dyskursie nacjonalistycznym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lisiecki, M. (2013). Naród, lojalność i śmierć: Polityczne i religijne znaczenie Yasukuni jinja w Japonii. Atheneum. Polskie Studia Politologiczne, (38).

Łotman, J., & Uspieński, B. (1977). O semiotycznym mechanizmie kultury. (J. Faryno, Trans.). In E. Janus & M. R. Mayerowa (Eds.), Semiotyka kultury. Warszawa: PIW.

Malinowski, B. (1974). Magic, science and religion and other essays. London: A Condr Book.

Marszałek, R. (2010). Mythos redivivus. Warszawa: Scholar.

Martinelli, C. (2009). L’organizzazione del potere nel pensiero di Gaetano Mosca. Giornale di storia costituzionale, 17(1), 177–205. Retrieved from http://www.storiacostituzionale.it/doc_17/martinelli_GSC17.pdf

Monzeler, G. O., & Tumanov, G. G. (1944). Kratkiĭ iaponsko-russkiĭ ieroglificheskiĭ slovar’. Moskva: OGIZ.

Pokorny, J. (2007). Proto-Indo-European Ethymological Dictionary. Retrieved from https://marciorenato.files.wordpress.com/2012/01/pokorny-julius-proto-indo-european-etymological-dictionary.pdf

Schelling, F. W. J. von. (2009). Historyczno-krytyczne wprowadzenie do filozofii mitologii. (W. Rymkiewicz & A. Przegalińska, Trans.). Kronos, (1-2: Powrót Schellinga).

Schillony, B.-A. (2005). Enigma of the emperors: Sacred subservience in Japanese history. Kent: Global Oriental.

Siemek, M. (2011). Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej. Warszawa: PWN.

Składankowa, M. (1989). Mitologia Iranu. Warszawa: WAiF.

Szyjewski, A. (2009). Chaos i kosmos w życiu i badaniach Eleazara Mieletinskiego. In E. Mieletinski, Pochodzenie eposu bohaterskiego. (P. Rojek, Trans.). Kraków: Nomos.

The Constitution of the Empire of Japan. (n.d.). Retrieved from http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c02.html

The Imperial Rescript on Education. (1964). In R. Tsunoda, W. T. de Bary, & D. Keene (Eds.), Sources of Japanese tradition (Vol. 2). New York: Columbia University Press.

Trzciński, Ł. (2006). Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

White, H. (2000). Poetyka pisarstwa historycznego. (E. Domańska, M. Loba, A. Marciniak, M. Wilczyński, Trans.). Kraków: Universitas.
Copyright (c) 2015 Marcin Lisiecki

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/