DOI: https://doi.org/10.11649/sn.2016.012

Zła tradycja. Delegalizacja corridy de toros w Katalonii

Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Abstract


Bad tradition. Bullfight's prohibition in Catalonia

This article presents the process of banning bullfighting in Catalonia, which led ultimately to cease its organization in 2012. Discussion about bullfighting in Catalonia is an equally political, social and ethical issue. Outlawing the bullfights is a demonstration of province autonomy against the central government, but is also a manifestation of changes in the social sensitivity towards animals. Decision of the Parliament of Catalonia also activated its local supporters of bullfighting who began a legislative battle which aims to restore bullfights spectacles on Barcelona’s arenas.

 

Zła tradycja. Delegalizacja corridy de toros w Katalonii

Od stycznia 2012 roku w całej Katalonii zakazane jest organizowanie corridy de toros. Decyzja ta została podjęta przez Autonomiczny Parlament Kataloński w sierpniu 2010 roku. Delegalizacja corridy de toros spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony przeciwników tradycji tauromachicznych (z udziałem byków). Ze strony zwolenników corridy de toros posypały się natomiast formalne oskarżenia o niekonstytucyjność uchwały. Katalonia jako region autonomiczny już od czasów historycznych charakteryzowała się specyficzną kulturą i językiem, co zawsze było fundamentem poczucia odrębności kulturowej i etnicznej Katalończyków wobec innych grup tworzących Hiszpanię. Nie od dziś wiadomo, że Katalonia ma tendencje separatystyczne, co według wielu zwolenników corridy de toros ma swoje odzwierciedlenie w oficjalnym negowaniu tego, co „hiszpańskie” (nie katalońskie). Corrida de toros jest również tradycją praktykowaną we Francji i Portugalii, niemniej zazwyczaj jest kojarzona z Hiszpanią. Interesujące w tym kontekście może być to, że od wielu lat toczy się w Hiszpanii spór o to, by wpisać tauromachię na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co udało się Francji w roku 2011. Po stronie hiszpańskiej pierwszym krokiem tej procedury było przyjęcie przez parlament uchwały, deklarującej tauromachię jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Hiszpanii. Historia walki z corridą de toros trwa niemal od samego początku jej istnienia, angażuje autorytety polityczne, religijne, czy związane ze sztuką. Wydawać by się mogło, że cała Hiszpania – z wyjątkiem Katalonii – praktykuje corridę de toros z różnym entuzjazmem. Okazuje się jednak, że nie jest tak do końca. Najbardziej jaskrawym tego przykładem są Wyspy Kanaryjskie, które jako region autonomiczny w roku 1991 przegłosowały uchwałę dotyczącą ochrony zwierząt. W ramach tej decyzji, w artykule 5.1, uwzględniono także  corridę de toros, której zakazanie było tylko formalnością z uwagi na fakt, że na wyspach praktycznie nie było śladów zainteresowania tą tradycją. Z kolei w Galicji kwestia stosunku do corridy de toros przybrała nieco odmienny charakter. Region ten nie podnosił – przynajmniej oficjalnie i jednoznacznie – postulatów o delegalizację tauromachii, ale od lat podkreślano, że tradycja organizowania corridy de toros nie nawiązuje do korzeni kulturowych Galicji. W przypadku Katalonii corrida de toros stała się narzędziem do zademonstrowania światu swojej inności od reszty Hiszpanii, a dla nacjonalistycznie nastawionej części Katalończyków stała się dowodem na kulturową wyższość względem sąsiada.


Keywords


bullfight; Catalonia; nationalism; tradition; culture; separatism; Spain

Full Text:

PDF (in Polish)

References


000 firmas para declarar los toros Bien Cultural en Catalunya. (2012, marzec 22). Pobrano 29 stycznia 2015, z http://www.publico.es/espana/590-000-firmas-declarar-toros.html

Agulla, J. (2011). Parece que fue ayer. W Peña Los Olivares [folder informacyjny Feria Taurina] (ss. 61–63). San Sebastián de los Reyes.

Álvarez, F. (2008, kwiecień 4). Nueve razones para abolir la fiesta nacional. Pobrano 12 czerwca 2015, z http://blogs.publico.es/dominiopublico/424/nueve-razones-para-abolir-la-fiesta-nacional/

Antczak A. (2008). Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Arranz, Á. (2011, grudzień). Al toro por los cuernos. Caireles, (30), 67–70.

Belmonte E. (2010, lipiec 28). Cataluña prohíbe los toros. Pobrano 22 stycznia 2015, z http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/25/barcelona/1280081754.html

Boletín Oficial del Estado. (2010, sierpień 24). Nr 205, sekcja I, s. 73974. Pobrano 22 stycznia 2015, z http://www.derechoanimal.info/bbdd/Documentos/791.pdf

Casals, J. (2012). Bravura enfrentada. Aplausos, (1797), 37–39.

Cataluña prohíbe las corridas de toros, (2010, lipiec, 28). Pobrano 21 kwietnia 2016, z http://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2010/07/100728_catalunya_toros_lh.shtml

Cataluña vota NO a hacer de las MATANZAS DE TOROS una FIESTA. (2010, lipiec, 28). Pobrano 22 stycznia 2015, z http://www.lasmalaslenguas.es/2010/07/28/catalunya-vota-no-corridas-toros/

Elias. N. (2003), Zaangażowanie i neutralność, Warszawa: PWN.

ETA anuncia el fin del terrorismo. (b.d.). Pobrano 15 stycznia 2015, z http://cadenaser.com/ser/2011/10/20/espana/1319068228_850215.html

Fatjó, J., Amat, M., & Manteca, X. (2007). Las corridas de toros y la ciencia del bienestar animal. W Altarriba: C uadernos para dialogar sobre animales: La cuestion de los toros (ss. 60–65). Barcelona: Fundación Altarriba.

Felices, R. (2010). Catalunya Taurina: U na historia de la tauromaquia catalana de la Edad Media a nuestros días. Barcelona: Bellaterra.

Fernández, S. (2010, styczeń 11). Canarias prohibió los toros... aunque no los gallos. Pobrano 8 stycznia 2015, z http://www.lavanguardia.com/ciudadanos/noticias/20100111/53866564293/canarias-prohibio-los-toros...-aunque-no-los-gallos-gran-canaria-cabreracoalicion-canaria-partido-p.html

Jasiewicz, Z. (1987). Tradycja. W Z. Staszczak (Red.), Słownik etnologiczny: Terminy ogólne (s. 353). Warszawa: PWN.

Las corridas de toros serán declaradas Bien de Interés Cultural. La Fiesta Nacional no podrą ser prohibida en ninguna parte de España. (2012, wrzesień 26). Pobrano 22 stycznia 2015, z http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Interes-Cultural-Fiesta-Nacional-Espana_0_1914408541.html

Merino J.C. „Respetaré las competencias”: gesto del presidente con C atalunya por los toros, „La Vanguardia”, 31 lipca 2010, s. 12.

Moral, J. A. del. (2011). Cómo ver una corrida de toros: Manual de tauromaquia para nuevos aficionados. Madrid: Allianza.

Obtułowicz, B. (2007). „Katalończycy nie są tacy sami jak pozostali Hiszpanie”: Kształtowanie się poczucia odrębności Katalończyków w XVIII i XIX w. W A. Sawicka (Red.), Almanach kataloński (Katalonia-Walencja-Baleary-Andorra) (ss. 17–37). Kraków: Księgarnia Akademicka. (Studia Iberystyczne, 6)

Ortega y Gasset J. (1993) Velázquez i G oya, Warszawa: Czytelnik.

Pedraza Jiménez, F. B. (2008). Iniciación a la fiesta de los toros. Madrid: EDAF.

Roger Maiol, Geli Carles (2010), Cataluña entra a matar, „El País”, 28 lipca 2010, s. 41.

Salgado M. (2010, lipiec 28), Catalunya prohíbe las corridas de toros, pero seguirá celebrando sus correbous. Pobrano 21 kwietnia 2016, z http://www.20minutos.es/noticia/777158/0/catalunya/toros/correbous/Salgado, X. (2011, grudzień 23). Galicia prohibirá el acceso de menores de 12 años a espectáculos taurinos. Pobrano 8 stycznia 2015, z http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/23/galicia/1324647783.html

Sawicka A. (2006), Drogi i rozdroża kultury katalońskiej. Kraków: Księgarnia Akademicka Toros, no. Se acabó la „fiests” en Catalunya. (2010, sierpień 1). Pobrano 22 stycznia 2015, z http://smfdiario.blogspot.com/2010/08/toros-no-se-acabo-la-fiesta-en.html

Wert planea establecer convenios con escuelas privadas que “garanticen” la enseñanza del castellano en Catalunya y Balears. (2012, październik 3). Pobrano 18 grudnia 2014,

z http://www.publico.es/espana/443359/wert-planea-establecer-convenios-con-escuelas-

privadas-que-garanticen-la-ensenanza-del-castellano-en-catalunya-y-balears

Wert: „Los toros son un ingrediente de la marca España”. (2012, luty 28). Pobrano 1 stycznia 2015, z http://www.publico.es/espana/wert-toros-son-ingrediente-marca.html
Copyright (c) 2016 Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/