DOI: https://doi.org/10.11649/sn.2015.032

On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river

Karolina Golemo

Abstract


On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river

The article is aiming to compare the two European Galicias: the Spanish one, being one of the autonomous communities of Spain and the historical-cultural  region located in the East-Central part of  Europe. Is there, apart from the coincidence of names which may serve as a good starting point for the play of words and anecdotes on ‘national characters’, something more which links these two distant geographic territories? From the socio-cultural perspective it is worth to have a look at the sphere of social ideas and myths which accompany discussions on the two Galicias. Is there in the complicated and quite elusive (in the sense of uncountable, changing and subjective) matter of local traditions, daily life patterns and customs, any link between the two European Galicias?

In this short article, I will try to refer to certain stereotypes, cultural myths and anecdotes came to being in the sphere of social concepts. They were created, on one hand, by the media (in particular in the context of the unification of the richer Europe with its poorer part), on the other – by individual human experiences, in whose lives dual Galician adventures entwined.

 

O dwóch Galicjach: z Małopolski na krańce Europy, znad Atlantyku nad Wisłę

Celem tekstu jest próba zestawienia ze sobą dwóch Galicji Europy: hiszpańskiej, funkcjonującej jako jedna ze wspólnot autonomicznych Królestwa Hiszpanii, oraz środkowoeuropejskiej, będącej historyczno-kulturowym regionem, niegdyś częścią imperium Habsburgów. Czy poza zbieżnością nazw, która może być dobrym punktem wyjścia do zabaw słownych i anegdot na temat „charakterów narodowych”, istnieje jeszcze coś, co łączy te dwa geograficznie odległe terytoria? Z perspektywy socjologiczno-kulturoznawczej warto się przyjrzeć sferze społecznych wyobrażeń i mitów towarzyszących dyskusjom o dwóch Galicjach. Czy w skomplikowanej i dość nieuchwytnej (w sensie niepoliczalnej, zmiennej, subiektywnej) materii lokalnych tradycji, modelów życia codziennego, obyczajów istnieje jakaś więź między dwoma Galicjami Europy? W tym krótkim tekście postaram się odwołać do pewnych stereotypów, mitów kulturowych i anegdot, które zaistniały w sferze społecznych wyobrażeń. Stworzyły je, z jednej strony, media (zwłaszcza w kontekście jednoczenia się bogatszej Europy z jej biedniejszą częścią), z drugiej zaś przeżycia jednostek, w których losy wplotły się doświadczenia „podwójnie galicyjskie”.


Keywords


Galicia; image; Europe; cultural identity

Full Text:

PDF (in English)

References


“Mis niños tienen aquí una calidad de vida maravillosa”. (2007, May 23). La Voz de Galicia. Retrieved September 6, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/05/23/5833006.shtml

Alcalá, X. (2006, June 14). De agora ao AVE. La Voz de Galicia. Retrieved September 3, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/06/14/4860495.shtml

Antón, B, (2008, May 7). Una pianista de Céltigos que gana premios en Cracovia. La Voz de Galicia. Retrieved September 6, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2008/05/07/0003_6797084.htm

Asociación Galega de Amizade con Israel. (2008). Desde Galitzia a Galicia: A música klezmer patrimonio cultural de Europa. Retrieved September 10, 2012, from http://agaigalicia-israel.blogspot.com/2008/04/desde-galitzia-galicia-msica-klezmer.html

Axencia Audiovisual Galega. (n.d.). Retrieved September 10, 2012, from http://www. axenciaaudiovisualgalega.org/public/index.php?id_proyecto=322&seccion=oficinaprod uccion/ficha_proyecto.php

Barreiro Rivas, X.L. (2005, February 17). ¡Viva la pobreza! La Voz de Galicia. Retrieved September 10, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/02/16/3470064. shtml

Blanco Valdés, R. N. (2005, September 24). Galiza no existe. La Voz de Galicia. Retrieved September 3, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/09/24/ 4100610.shtml?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz

Blanco, L. (2004, May 1). ¡A apretarse los machos! La Voz de Galicia. Retrieved September 10, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2004/05/01/2641126. shtml?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz

Bugallal, I. (2008). Gosia Trebacz: “Compraba libros de pintura y me miraban fatal, claro”. Retrieved September 6, 2012, from http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia. jsp?pRef=2008043000_16_186238__Contraportada-Gosia-Trebacz-Compraba-librospintura-miraban-fatal-claro

Casal, C. (2012, June 7). Philip Roth, de Galitzia a Asturias. La Voz de Galicia. Retrieved September 1, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2012/06/07/philip-roth-galitzia-asturias/0003_201206G7P19994.htm

Coquille et Compostelle. (n.d.). Retrieved July 15, 2013, from http://www.saint-jacques. info/coquille.html

Corbeil, J.-C., & Archambault, A. (2007). Słownik obrazkowy polski–hiszpański: 20 000 haseł. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett.

Cuenya, M. (2005, October 10). Cracovia, Galicia y El Bierzo. Diario del León. Retrieved September 10, 2012, from http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/cracovia-galiciay-bierzo_221637.html

Cultura Galega. (n.d.) Retrieved September 6, 2012, from http://www.culturagalega.info/ datodirectorio/asociacion-de-pianistas-galitzia

Czuma, M., & Mazan, L. (1998). Austriackie gadanie, czyli encyklopedia galicyjska. Kraków: Oficyna Wydawniczo-Handlowa Anabasis.

Davies, N. (2010). Boże igrzysko: Historia Polski. (E. Tabakowska, Trans.). Kraków: Znak.

Dicionario de Dicionarios. Corpus lexicográfico da lingua galega. (n.d.). Retrieved January 15, 2013, from http://sli.uvigo.es/ddd/ddd_pescuda.php?pescuda=diminutivo&tipo_ busca=lema

Dopico, M. (2011, July 9). ¿Quién conoce a Sofía Casanova? El Mundo. Retrieved September 10, 2012, from http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/09/galicia/1310206393. html

Durán, X. (2012). Galicia está en Polonia? Arquivo CRTVG (Compañía de Radio-Televisión de Galicia). Retrieved September 5, 2012, from http://www.crtvg.es/crtvg/arquivo/galicia-esta-en-polonia

Europa y el “mito de la Galicia verde”. (2006, June 2). La Voz de Galicia. Retrieved September 3, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/06/02/4827030. shtml?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz

Fidelis, M. (2010). Women, communism, and industrialization in postwar Poland. Cambridge: Cambridge University.

Filipowicz-Rudek, M. (2012). Ta druga Galicja. Studia Iberystyczne, 2. (Almanach Galicyjski, 1).

Filipowicz-Rudek, M. (2003). Más que amor: Sofía Casanova Lutosławska, princesa de las nieves polacas. Estudios Hispánicos, 11, 165–171.

Freixanes, V. F. (2008, September 28). O caso Steiner. La Voz de Galicia. Retrieved September 3, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/opinion/2008/09/28/0003_7178105. htm

Freixanes, V. F. (Ed.). (2001). Galicia: Unha luz en el Atlántico. Vigo: Xerais.

Gago, X. V. (2006, March 24). La pequeña Polonia muestra sus atractivos en Compostela. La Voz de Galicia. Retrieved September 10, 2012, from http://poloniaengalicia.com/ prensa/2005y2006/2006-03-24-VG-Polonia-muestra-atractivos.pdf

Gago, X. V. (2009, May 23). El BNG quiere voz en el reparto de fondos de la UE y acabar con los eurodiputados gallegos «caladiños». La Voz de Galicia. Retrieved September 3, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/espana/2009/05/23/0003_7736289. htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz

Galicia duplicó el último año sus exportaciones a Polonia. (2002, March 30). La Voz de Galicia. Retrieved September 10, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/03/30/1026367.shtml?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz

Hooper, K. (2008). A stranger in my own land: Sofía Casanova, a Spanish writer in the European fin de siècle. Nashville: Vanderbilt University Press.

Hooper, K. (2010). Sofía Casanova e o apagamento da muller intelectual no seculo XX español. In A. M. Pazos (Ed.), Vida e tempo de Sofía Casanova (1961-1958). Santiago de Compostela: Editorial CSIC.

Kroke trae ao Auditorio os ritmos xudeus de Galitzia. (2004, November 19). La Voz de Galicia. Retrieved September 10, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2004/11/19/3222126.shtml?idioma=galego [the link has expired]

La “Galicia” más pobre del continente llama a las puertas de la Unión Europea. (2002, March 28). La Voz de Galicia. Retrieved September 10, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/03/28/1025868.shtml?utm_source=buscavoz&utm_ medium=buscavoz

Lewandowski, E. (2005). Pejzaż etniczny Europy. Warszawa: Muza.

Loureiro, R. (2005, April 2). Los obispos recuerdan conmovidos el afecto de Juan Pablo II por Galicia. La Voz de Galicia. Retrieved September 3, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/04/02/3599418.shtml?utm_source=buscavoz&utm_ medium=buscavoz

Lugo conoce a la Galitzia polaca. (2000, November 3). La Voz de Galicia. Retrieved September 10, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2000/11/03/271232. shtml

Łempicka, M., & Łempicki, J. (n.d.). Święci w Polsce i ich kult w świetle historii. Retrieved September 11, 2012, from http://sancti-in-polonia.dle.interia.pl/2j.html

Małopolska Droga św. Jakuba. (n.d.). Retrieved July 12, 2013, from http://www.malopolskadroga.swjakub.pl

Martínez, M. R. (1999). Sofía Casanova: Mito y literature. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Molina, C. A. (2002, January 11). El Santo Bebedor. La Voz de Galicia. Retrieved September 1, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/01/11/908804.shtml

Montero, T. (2009, December 20). “A marca de Santiago é o canón turístico, moito máis que Galicia”. La Voz de Galicia. Retrieved September 3, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2009/12/20/0003_8183719.htm

Os cadernos perdidos de Sofía Casanova. (2011, June 26). El Correo Gallego. Retrieved September 9, 2012, from http://www.elcorreogallego.es/indexSuplementos. php?idMenu=17&idNoticia=682157

Piñeiro, A. (2010, September 24). “A música galega de hoxe é mais plural que a de hai unha década”. La Voz de Galicia. Retrieved June 9, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/09/24/0003_8743218.htm

Pino, C. (2004, April 15). Galitza en Galicia, dous recantos. La Voz de Galicia.

Pogoriles, E. (2012, October 21). Galicia y su doble. Retrieved October 24, 2012, from http://www.clarin.com/viajes/Galicia-doble_0_796120412.html

Poska, A. M. (2006). Women and authority in early modern Spain: The peasants of Galicia. Oxford: Oxford University Press.

Premio de príncipes para Renacer. (2011, December 2). La Voz de Galicia. Retrieved September 3, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/12/02/0003_201112H 2C5994.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz

Ramírez, C. (2002, March 17). “No utilizamos ‘nacionalismo’ porque es una palabra excluyente para algunos”. La Voz de Galicia. Retrieved September 1, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/03/17/1010162.shtml?utm_source= buscavoz&utm_medium=buscavoz

Ramonet, I. (2002, November 26). Guerra ecológica. La Voz de Galicia. Retrieved September 1, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/11/26/1338926. shtml

Sampedro, D. (2002a, March 28). Formados, pero sin empleo. La Voz de Galicia. Retrieved September 10, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/03/28/1025873.shtml?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz

Sampedro, D. (2002b, March 31). Los ganaderos del sur de Polonia venden la leche 20% más barata que los gallegos. La Voz de Galicia. Retrieved September 10, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/03/30/1026637.shtml?utm_source= buscavoz&utm_medium=buscavoz

Sampedro, D. (2004, November 27). Una llave polaca para los fondos estructurales. La Voz de Galicia. Retrieved September 3, 2012, from http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2004/11/27/3246021.shtml

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. (2011, September 8). Walizka Sofii. Retrieved September 10, 2012, from http://www.sdp.pl/sofia-casanova-lutoslawska

Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce. (2013). Droga św. Jakuba w Małopolsce. Szlaki Małopolski. Retrieved July, 10, 2013, from http://szlakimalopolski.mik. krakow.pl/?szlaki=wejdz-na-szlak-droga-sw-jakuba-w-malopolsce

Szostak, V. (2011, January 12). Przypadki Sofii Casanovy. Wysokie Obcasy. Retrieved September 7, 2012, from http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,100958,89 08052,Przypadki_Sofii_Casanovy.html?as=4&startsz=x&startsz=x&startsz=x

Tolosana, C. L. (1979). Antropologia cultural de Galicia. Madrid: Akal Editor.

Truszczyński, S., & Gallego, M. (n.d.). Rozmowa z hiszpańskim reżyserem Marcosem Gallego o jego filmie o polskiej dziennikarce Sofii Casanova-Lutosławskiej. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Retrieved September 7, 2012, from http://old.sdp.pl/rozmowamarcos-gallego-o-sofii-casanova-lutoslawskiej

Una tierra borrada del mapa que ha perdido hasta su antiguo nombre. (2002, March 28). La Voz de Galicia.

Unha enorme rexión que perdeu o seu nombre. (2004, April 15). La Voz de Galicia.

Zawadzki, T. (2013, July 20-21). Wyprawa Drogą św. Jakuba. Polska. Gazeta Krakowska.
Copyright (c) 2015 Karolina Golemo

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/