DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1358

Post-accession Female Mobility between Poland and Norway. New Trends and New Ways of Thinking about Migration

Izabella Main, Izabela Czerniejewska

Abstract


Post-accession Female Mobility between Poland and Norway. New Trends and New Ways of Thinking about Migration

This paper presents recent research on Polish female migration to Norway. We focus our discussion of existing literature on this subject on issues of gendered migration trajectories, children and adult education, career paths of migrant women, and the effects of migration on families and communities in Norway and Poland. There are many thematic and methodological gaps in recent scholarship on migration of Polish women to Norway despite an increased number of research projects and publications. Most scholars center on social attitudes towards migration, and consequently decisions on migration made by women and their families.

 

Poakcesyjna mobilność kobiet pomiędzy Polską a Norwegią. Nowe kierunki myślenia o migracji

W tekście przedstawiamy trendy w badaniach migracji Polek do Norwegii we współczesnej literaturze. Skupiamy się na kilku wątkach: genderowych ścieżkach migracyjnych, edukacji dzieci i dorosłych, pracy zawodowej kobiet oraz wpływie migracji na sytuację rodzin i społeczności w Norwegii i Polsce. Analizując stan wiedzy zawarty w tekstach naukowych, dostrzegamy luki w wiedzy i stosowanej metodologii. Wskazujemy również na wpływ prezentowanych trendów opisów migracji na społeczną ocenę migracji, a w konsekwencji na decyzje podejmowane przez migrujące kobiety i rodziny. Mimo wzrostu liczby projektów badawczych i publikacji naukowych dotyczących ostatnich migracji Polaków do Norwegii wiele aspektów życia Polek-migrantek nie zostało dotąd przeanalizowanych.


Keywords


female migration; Poland; Norway; mobility; transnationalism; social roles; gender; children and families

Full Text:

PDF (in English)

References


Abrego, L. J. (2014). Sacrificing families: Navigating laws, labor, and love across borders. Stanford, CA: Stanford University Press.

Andrzejewska, J. (2007). Mobile livelihoods: Social practices of Polish farm labour migrants in Norway. XXII ESRS Congress 24.

Andrzejewska, J., & Rye, J. F. (2012). Lost in transnational space?: Migrant farm workers in rural districts. Mobilities, 7(2), 247–268. https://doi.org/10.1080/17450101.2012.654996

Baba, M. L., & Dahl-Jørgensen, C. (2010). Work migration from Poland to Norway: A new institutional approach. iNtergraph: journal of dialogic anthropology, 2(2) (Work life: Flexibility, globalization, life-project and identity).

Becker-Pestka, D. (2012). Rodzina w obliczu migracji zarobkowej. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych: Kwartalnik, 1(5), 9–26.

Bell, J., & Erdal, M. B. (2015). Limited but enduring transnational ties?: Transnational family life among Polish migrants in Norway. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2015(3), 77–98.

Bikova, M. (2010). The snake in the grass of gender equality: Au-pairing in women-friendly Norway. In L. W. Isaksen (Ed.), Global care work: Gender and migration in Nordic societies (pp. 49–68). Lund: Nordic Academic Press.

Bryceson, D., & Vuorela, U. (2002). Transnational families in the twenty-first century. In D. Bryceson & U. Vuorela (Eds.), The transnational family: New European frontiers and global networks, cross-cultural perspectives on women (pp. 3–30). London: Berg.

Brzezińska, A. I., & Matejczyk, J. (2011). Psychologiczne konsekwencje (euro)sieroctwa: funkcjonowanie rodziny, diagnoza i pomoc. Studia Edukacyjne, 2011(17), 71–87.

Burrell, K. (2009). Polish migration to the UK in the ‘new’ European Union: After 2004. Aldershot: Ashgate Publishing Limited.

Castaneda, E., & Buck, L. (2011). Remittances, transnational parenting, and the children left behind: Economic and psychological implications. The Latin Americanist, 55(4), 85–110. https://doi.org/10.111/j.1557-203X.2011.01136.x

Christensen, K., & Guldvik, I. (2014). Migrant care workers: Searching for new horizons. Farnham: Ashgate.

Cieślińska, B. (2012). Emigracje bliskie i dalekie: Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Cortés, R. (2008). Children and women left behind in labor sending countries: An appraisal of social risks: Working paper. New York, NY: Division of Policy and Practice UNICEF.

Coyle, A. (2007). Resistance, regulation and rights: The changing status of Polish women’s migration and work in the ‘new’ Europe. European Journal of Women’s Studies, 14(1), 37–50. https://doi.org/10.1177/1350506807072316

Czapka, E. A. (2010). The health of Polish labour immigrants in Norway (Norwegian Center for Minority Health Research).

Czerniejewska, I., & Goździak, E. M. (2014). „Aiding defeated migrants”: Institutional strategies to assist Polish return migrants. International Migration, 52(1), 87–99.

Danilewicz, W. (2006). Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Danilewicz, W. (2010). Rodzina ponad granicami: Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

De la Garza, R. (2010). Migration, development and children left behind: A multidimensional perspective. Social and Economic Policy Working Paper. New York, NY: UNICEF. Policy and Practice.

Eade, J., Drinkwater, S., & Garapich, M. (2006). Class and ethnicity -- Polish migrants in London. London: CRONEM.

Erdal, M. B. (2014). Praca i rodzina: Rozważania o powrocie wśród Polaków mieszkających w Norwegii. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2014(2), 41–64.

Erdal, M. B., & Ezzati, R. T. (2014). ‘Where are you from’ or ‘When did you come’?: Temporal dimensions in migrants’ reflections about settlement and return. Ethnic and Racial Studies, 38(7), 1202–1217. https://doi.org/10.1080/01419870.2014.971041

Erdmans, M. P. (1992). The social construction of emigration as a moral issue. Polish American Studies, 49(1), 5–25

Fjell, T. I. (2010). Doing gender equality: Cleaners employed in Norwegian middle-class homes. In L. W. Isaksen (Ed.), Global care work: Gender and migration in Nordic societies (pp. 97–114). Lund: Nordic Academic Press.

Friberg, J. H. (2010). Working conditions for Polish construction workers and domestic cleaners in Oslo: Segmentation, inclusion and the role of policy. In R. Black, G. Engbersen, & M. Okólski (Eds.), A continent moving west?: EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe (pp. 23–50). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Friberg, J. H. (2012). The ‘guest-worker syndrome’ revisited?: Migration and employment among Polish workers in Oslo. Nordic Journal of Migration Research, 2(4), 316–324. https://doi.org/10.2478/v10202-012-0002-z

Friberg, J. H. (2013). The Polish worker in Norway: Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EUs Eastern enlargement (Ph.D. dissertation). University of Oslo, Oslo.

Friberg, J. H., Arnholtz, J., Eldring, L., Hansen, N. W., & Thorarins, F. (2014). Nordic labour market institutions and new migrant workers: Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik. European Journal of Industrial Relations, 20(1), 37–53. https://doi.org/10.1177/0959680113516847

Friberg, J. H., & Napierała, J. (2011). Polscy migranci w Norwegii. In P. Kaczmarczyk (Ed.), Mobilność i migracje w dobie transformacji, wyzwania metodologiczne (pp. 38–67). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gaetano, A. M., & Yeoh, B. S. A. (2010). Introduction to the Special Issue on Women and Migration in Globalizing Asia: Gendered Experiences, Agency, and Activism. International Migration, 48(6), 1–12. https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2010.00648.x

Garapich, M. (2007). Odyssean refugees, migrants and power – Construction of ‘other’ within the Polish ‘community’ in the UK. In D. Reed-Danahay & C. Brettell (Eds.), Immigration and citizenship in Europe and the U.S.: Anthropological perspectives (pp. 124–161). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Gizicka, D., Gorbaniuk, J., & Szyszka, M. (2010). Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gmaj, K., Iglicka, K., & Wierzejski, A. (2015). Settlement choices in Norway (WP 6 Working Paper). Kraków: Jagiellonian University.

Godzimirski, J. M., Stormowska M., & Dudzińska, K. (2015). Nowe diaspory w Europie i zarządzanie migracją: Przypadek Polaków w Norwegii. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Goździak, E. (2016). Biała emigracja: Variegated mobility of Polish care workers. Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 22(1), 26–43. https://doi.org/10.1080/13504630.2015.1110354

Grzymała-Moszczyńska, H. et al. (2015). (Nie)łatwe powroty do domu?: Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

Iglicka, K. (2009). Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego: W pętli pułapki migracyjnej: Raport z badań. Raporty i Analizy: Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2009(1), 1–32.

Iglicka, K., & Gmaj, K. (2014). Poland – past and current migration outflows with the special emphasis on Norway. Reports and Analyses: Centre for International Relations, 2014(4).

Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Keough, L. J. (2006). Globalizing ‘postsocialism’: Mobile mothers and neoliberalism on the margins of Europe. Anthropological Quarterly, 79(3), 431–461. https://doi.org/10.1353/anq.2006.0036

Kordasiewicz, A. (2010). Profesjonalizacja i personalizacja – strategie Polek pracujących w sektorze usług domowych w Neapolu. In M. Kindler & J. Napierała (Eds.), Migracje kobiet: Przypadek Polski (pp. 37–68). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krzyżanowski, Ł. (2011). In the trap of intergenerational solidarity: Family care in Poland’s ageing society. Polish Sociological Review, 173(1), 55–78.

Kuźma, E. (2013). Migracje Polek z obszarów peryferyjnych kraju do metropolii europejskich: Analiza społecznych konsekwencji współczesnej mobilności przestrzennej kobiet na przykładzie Podlasianek w Brukseli. In Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL, Kraków.

Lutz, H. (2004). Life in the twilight zone: Migration, transnationality and gender in the private household. Journal of Contemporary European Studies, 12(1), 47–55. https://doi.org/10.1080/1460846042000207114

Main, I. (2012). High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona. International Migration, 52(1), 130–145. https://doi.org/10.1111/imig.12119

Main, I. (2016). Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin. Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 22(1), 62–79. https://doi.org/10.1080/13504630.2015.1110358

Małek, A. (2011). Migrantki – opiekunki: Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Morawska, E. (2003). National identities of Polish (im)migrants in Berlin: Four varieties, their correlates and implications. In W. Spohn & A. Triandafyllidou (Eds.), Europeanisation, national identities and migration changes in boundary constructions between Western and Eastern Europe (pp. 171–191). London: Routledge.

Morokvasić, M., Erel, U., & Shinozaki, K. (2003). Crossing borders and shifting boundaries: Vol. 1. Gender on the move. Opladen: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09529-3

Moskal, M. (2010). Transnationalism and the role of family and children in inter-European labour migration. European Societies, 13(1), 29–50. https://doi.org/10.1080/14616696.2010.497225

Napierała, J. (2010a). Niewidzialne pracownice? – przypadek migrantek z Polski na rynku pracy w Oslo. In M. Kindler & J. Napierała (Eds.), Migracje kobiet: Przypadek Polski (pp. 114–137). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Napierała, J. (2010b). Sytuacja Polek na rynkach pracy w Danii i Norwegii w okresie poakcesyjnym. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2010(4), 55–78.

Napierała, J., & Trevena, P. (2010). Patterns and determinants of sub-regional migration: A case study of Polish construction workers in Norway. In R. Black, G. Engbersen, & M. Okólski (Eds.), A continent moving west?: EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe (pp. 51–71). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Norwegian Ministry of Education and Research. (2011). Education – from kindergarten to adult education. Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research. Retrieved 2 August 2017, from http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Education_in_Norway.pdf?epslanguage=no

Pawlak, A. (2014). “Poczytaj mi mamo przez Skype’a”: Negocjowanie zakresu i modyfikowanie ról rodzinnych w rodzinach z doświadczeniem emigracji zarobkowej. Pogranicze: Studia Społeczne, 24, 49–72. https://doi.org/10.15290/pss.2014.24.04

Pawlak, M. (2012). Transformacja i rekonstrukcja tożsamości narodowej polskich imigrantów w Norwegii (Ph.D. dissertation). Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Półturzycki, J. (1999). Edukacja dorosłych w Norwegii. In J. Półturzycki (Ed.), Edukacja dorosłych za granicą (pp. 114–130). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pustułka, P. (2012). Polish mothers on the move: Transnationality and discourses of gender, care, and co-residentiality requirement in the narratives of Polish women raising children in the West. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Sociologica, 2(4), 162–175.

Pustułka, P. (2014). Parenting in the context of migration: Child-centred narratives of Polish migrant mothers: Cross-generational identity construction abroad. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2014(3), 151–170.

Pustułka, P., Ślusarczyk, M., & Strzemecka, S. (2015). Polish children in Norway: Between national discourses of belonging and everyday experiences of life abroad. In Z. Millei & R. Imre (Eds.), Childhood and nation: Interdisciplinary engagements (pp. 207–227). London: Palgrave Macmillan.

Riemsdijk, M. van. (2008). Immigration, belonging and the politics of difference: Narratives of Polish nurses in Norway. PhD dissertation. Department of Geography. Ann Arbor: University of Colorado.

Riemsdijk, M. van. (2010a). Neoliberal reforms in elder care in Norway: Roles of the state, Norwegian employers, and Polish nurses. Geoforum, 41(6), 930–939. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.06.008

Riemsdijk, M. van. (2010b). Variegated privileges of whiteness: Lived experiences of Polish nurses in Norway. Social & Cultural Geography, 11(2), 117–137. https://doi.org/10.1080/14649360903514376

Riemsdijk, M. van. (2013). Everyday geopolitics, the valuation of labor and the socio-political hierarchies of skill: Polish nurses in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(3), 373–390. https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.733859

Riemsdijk, M. van, & Cook, M. (2013). International talent recruitment to Norway: Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants. Oslo: Fafo.

Ryndyk, O. (2013). Welfare and migration: Transitions into and out of the welfare benefits receipt among Polish migrant workers in Norway (European Master in Migration and Intercultural Relations). University of Stavanger.

Seeberg, M. L. (2003). Dealing with difference: Two classrooms, two countries: A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. Oslo: NOVA. https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2003/18

Slany, K., & Strzemecka, S. (2015a). Children’s experience of growing up transnationally (WP5 Research Report No. 1).

Slany, K., & Strzemecka, S. (2015b). Gender roles and practices in Polish migration families in Norway through the eyes of children. Migration Studies – Polish Diaspora Review – Polish Transnational Families in United Europe, 2015(3), 157–181.

Sokół-Rudowska, M. (2013). Us among them: A study of the contemporary Polish emigration to Norway. Studia Humanistyczne AGH , 12(1), 9–24. https://doi.org/10.7494/human.2013.12.1.9

Ślusarczyk, M., & Nikielska-Sekuła, K. (2014). Między domem a szkołą: Dzieci migrantów w systemie edukacyjnym: Kontekst norweski. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 40(2(152)), 177–202.

Ślusarczyk, M., & Pustułka, P. (2016). Norwegian schooling in the eyes of Polish parents: From contestations to embracing the system. Central and Eastern European Migration Review, 5(1), 49–69. https://doi.org/10.17467/ceemr.2016.06

Urbańska, S. (2009). Matka migrantka: Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 35(1), 61–84.

Urbańska, S. (2010). „Cała Polska liczy eurosieroty”: Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów. Kultura i Społeczeństwo, 54(3), 61–88.

Urbańska, S. (2015). Matka Polka na odległość: Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Waerdahl, R. (2015). Integration and re-integration of Polish children in school: Part 1. Inclusion of Polish children in Norwegian schools (WP7 Working Report, Centre for International Relations).

Walczak, B. (2009). Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej. In M. Duszczyk & M. Lesińska (Eds.), Współczesne migracje: Dylematy Europy i Polski (pp. 149–173). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

White, A. (2011). Polish families and migration since EU accession. Bristol: The Policy Press.

White, A. (2016). Polish migration to the UK compared with migration elsewhere in Europe: A review of the literature. Social Identities, 22, 10–25. https://doi.org/10.1080/13504630.2015.1110352

Yeoh, B. S. A., & Soco, M. A. (2014). The cosmopolis and the migrant domestic worker. Cultural Geographies, 21, 171–187. https://doi.org/10.1177/1474474014520899
Copyright (c) 2017 Izabella Main, Izabela Czerniejewska

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/