DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1526

Wyobrażenia o narodzie we wsiach podhalańskich

Anna Malewska-Szałygin

Abstract


National Imaginaries in the Podhale Region

The article answers the question of the durability of national categories in local village discourses. By presenting the results of the research conducted using the ethnographic method in the villages of Podhale in the first years of the 21st century, it diagnoses the popularity of national ideas in their primordial form and argues that the reason behind the durability of national ideas in common conversations about politics results from the correlation between the national-conservative rhetoric and the village imaginaries that had been created during the multigenerational experience of working on an agricultural farm.

 

Wyobrażenia o narodzie we wsiach podhalańskich

Artykuł odpowiada na pytanie o trwałość kategorii narodowych w wiejskich dyskursach lokalnych. Relacjonując wyniki projektu badawczego realizowanego metodą etnograficzną we wsiach podhalańskich w pierwszych latach XXI wieku, diagnozuje popularność idei narodowych w ich prymordialnej postaci oraz argumentuje na rzecz tezy, że przyczyną trwałości idei narodowych w potocznych rozmowach o polityce jest dopasowanie narodowo-konserwatywnej retoryki do wcześniejszych wiejskich wyobrażeń wytworzonych w czasie wielopokoleniowego doświadczenia pracy w gospodarstwie rolnym.


Keywords


nation; Podhale region; village discourses; social imaginaries; local knowledge; ethnography

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone (S. Amsterdamski, Tłum.). Kraków: Znak

Appadurai, A. (2005). Nowoczesność bez granic: Kulturowe wymiary globalizacji (Z. Pucek, Tłum.). Kraków: Universitas.

Bourdieu, P. (2006). Dystynkcja: Społeczna krytyka władzy sądzenia (P. Biłos, Tłum.). Warszawa: Scholar.

Bystroń, J. S. (1995). Megalomania narodowa. Warszawa: Książka i Wiedza.

Czaja, D. (2005). Anatomia duszy: Figury wyobraźni i gry językowe. Kraków: WUJ.

Czyżewski, M., Kowalski, S., & Piotrowski, A. (1997). Rytualny chaos: Studium dyskursu publicznego. Kraków: Aureus.

Dobrowolski, K. (1966). Studia nad życiem społecznym i kulturą. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Durkheim, E. (1990). Elementarne formy życia religijnego (A. Zadrożyńska, Tłum.). Warszawa: PWN.

Engelking, A. (2012). Kołchoźnicy antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XIX i XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Foucault, M. (2000). Filozofia, historia, polityka: Wybór pism (D. Leszczyński & L. Rasiński, Tłum.). Warszawa: PWN.

Fras, Z. (1994). Mit dobrego cesarza. W W. Wrzesiński (Red.), Polskie mity polityczne XIX i XX wieku (ss. 139–152). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gellner, E. (1991). Narody i nacjonalizm (T. Hołówka, Tłum.). Warszawa: PIW.

Hobsbawm, E. (2010). Narody i nacjonalizm po 1780 roku: Program, mit, rzeczywistość (J. Maciejczyk & M. Starnawski, Tłum.). Warszawa: Difin.

Kasznica, S. (1966). Władza. Warszawa: IHN PAN.

Kieniewicz, S. (1982). Historia Polski 1795–1918. Warszawa: PWN.

Kizwalter, T. (1999). O nowoczesności narodu: Przypadek polski. Warszawa: Semper.

Kołakowski, L. (2003). Obecność mitu. Warszawa: Prószyński i Spółka.

Kroh, A. (1999). Sklep potrzeb kulturalnych. Prószyński i Spółka.

Latour, B. (2011). Nigdy nie byliśmy nowocześni: Studium z antropologii symetrycznej (M. Gdula, Tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza.

Levy-Bruhl, L. (1992). Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych (E. Tarkowska, Tłum.). Warszawa: PWN.

Łuczewski, M. (2012). Odwieczny naród: Polak i katolik w Żmiącej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Malewska-Szałygin, A. (2008). Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005. Warszawa: DiG.

Molenda, J. (1999). Chłopi, naród, niepodległość: Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski. Warszawa: Neriton IH PAN.

Ossowski, S. (1984). O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: PWN.

Pomian, K. (2004). Europa i jej narody. Gdańsk: Słowo, obraz, terytoria.

Rakowski, T. (2009). Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy etnografia człowieka zdegradowanego. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Rozmowy z góralami o polityce. (2005) (A. Malewska-Szałygin, Red.). Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Shils, E. (1957). Primordial, personal, sacred and civil ties. British Journal of Sociology, 8(2), 130–145. https://doi.org/10.2307/587365

Staniszkis, J. (2006). O władzy i bezsilności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Taylor, C. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne (A. Puchejda & K. Szymaniak, Tłum.). Kraków: Znak.

Thomas, W. I., & Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Ameryce i Europie (M. Metelska, Tłum.). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Tischner, J. (2005) Etyka solidarności oraz Homo Sovieticus. Kraków: Znak.

Turner, V. (2005). Gry społeczne, pola, metafory: Symboliczne działanie w społeczeństwie (W. Usakiewicz, Tłum.). Kraków: WUJ.

Weber, M. (1975). Trzy czyste typy prawomocnego panowania. W W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, & J. Szacki (Red.), Elementy teorii socjologicznych (ss. 339–550). Warszawa: PWN.

Weber, M. (2004). Racjonalność, władza, odczarowanie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Copyright (c) 2017 Anna Malewska-Szałygin

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/