DOI: https://doi.org/10.11649/sn.2016.008

Główne teorie migracji międzynarodowych: przegląd, krytyka, perspektywy

Krzysztof Jaskułowski, Marek Pawlak

Abstract


Key theories of international migrations: overview, critique and perspectives

The article aims at critical review of the key theories of international migration. The starting point is the assumption that a critical review of theoretical literature is a necessary component of the research process, especially regarding such rapidly growing field as migration studies. The authors analyze the most important theories developed in migration studies (economic theories, structural-historical theories, migration networks and transnationalism) by pointing out their historical contexts, drawbacks and limitations. At the same time they indicate the new research perspectives, which include relations between migration theory and a broader social context as well as the dialectic of mobility and immobility.

 

Główne teorie migracji międzynarodowych: przegląd, krytyka, perspektywy

Artykuł ma na celu krytyczny przegląd głównych teorii migracji międzynarodowych. Punktem wyjścia jest założenie, że krytyczne przeglądy teoretycznej literatury stanowią niezbędny element procesu badawczego, zwłaszcza w tak żywiołowo rozwijającej się dziedzinie jak studia migracyjne. Autorzy analizują najważniejsze koncepcje wypracowane w ramach badań migracyjnych: teorie ekonomiczne, strukturalno-historyczne, sieci migracyjnych i transnacjonalizmu. Pokazują kontekst historyczny oraz wady i ograniczenia każdej z teorii wskazując nowe perspektywy badawcze: powiązania teorii migracji z szerszym kontekstem społecznym i dialektyką mobilności/braku mobilności.


Keywords


migration; international migration; theories of migration; migration networks; transnationalism; transnationality; mobility

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Arango, J. (2000). Explaining migration: A critical view. International Social Science Journal, 52(165), 283–296. http://dx.doi.org/10.1111/1468-2451.00259

Arango, J. (2004). Theories of international migration. W D. Joly (Red.), International migration and the new millennium (ss. 13–36). Aldershot: Ashgate.

Balibar, E., & Wallerstein, I. (1992). Race, nation, class: Ambiguous identities. London: Verso.

Barnes, J. (1969). Networks and political process. W J. C. Mitchell (Red.), Social networks in urban situations: Analysis of personal relationships in Central African towns (ss. 51–74). Manchester: Manchester University Press.

Barnes, J. (1990). Models and interpretations: Selected essays. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511521003

Barney, D. (2004). The network society. Cambridge: Polity Press.

Borjas, G. J. (1989). Economic theory and international migration. International Migration Review, 23(3), 457–485. http://dx.doi.org/10.2307/2546424

Burszta, W. J., & Jaskułowski, K. (2005). Mniejszości narodowe i etniczne a idea państwa narodowego w XXI wieku. W L. Nijakowski (Red.), Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych (ss. 13–34). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. (M. Marody, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castles, S. (2002). Migration and community formation under conditions of globalization. International Migration Review, 36(4), 1143–1168. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2002.tb00121.x

Castles, S., & Delgado Wise, R. (Red.). (2008). Migration and development: Perspectives from the South. Geneva: International Organization for Migration.

Castles, S., & Miller, M. J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. (A. Gąsior-Niemiec, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

De Haas, H. (2008). Migration and development: A theoretical perspective. (Working papers no 9, University of Oxford: International Migration Institute)

Faist, T. (2000a). The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces. Oxford: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198293910.001.0001

Faist, T. (2000b). Transnationalization in international

migration: Implications for the study of citizenship and culture. Ethnic and Racial Studies, 23(2), 189–222. http://dx.doi.org/10.1080/014198700329024

Faist, T., & Özveren, E. (Red.). (2004). Transnational social spaces: Agents, networks and institutions. Aldershot, UK: Ashgate.

Faist, T., Fauser, M., & Reisenauer, E. (2013). Transnational migration. Cambridge: Polity Press.

Frank, A. G. (1967). Capitalism and underdevelopment in Latin America. New York: Monthly Review Press.

Glick Schiller, N. (2011). A global perspective on migration and development. W T. Faist, M. Fauser, & P. Kivisto (Red.), The migration–development nexus: A transnational perspective (ss. 29–56). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Glick Schiller, N., & Salazar, N. B. (2013). Regimes of mobility across the globe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(2), 183–200. http://doi.org/10.1080/1369183X.2013.723253

Glick Schiller, N., Basch, L., & Szanton Blanc, C. (1995). From immigrant to transmigrant: Theorizing transnational migration. Anthropological Quarterly, 68(1), 48–63. http://dx.doi.org/10.2307/3317464

Guarnizo, L. E. (1997). The emergence of a transnational social formation and the mirage ofreturn migration among Dominican transmigrants. Identities, 4(2), 281–322. http://dx.doi.org/10.1080/1070289X.1997.9962591

Hannerz, U. (2006). Odkrywanie miasta: Antropologia obszarów miejskich. (E. Klekot, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jaskułowski, K. (2003). Problem imigrantów z perspektywy liberalnego nacjonalizmu. W W. J. Burszta & J. Serwański (Red.), Migracje: Europa. Polska (ss. 13–30). Poznań: Polska Akademia Nauk, Zakład Badań Narodowościowych.

Jaskułowski, K. (2009). Nacjonalizm bez narodów: Nacjonalizm w anglosaskich naukach społecznych. Wrocław: Monografie FNP.

Jaskułowski, K. (2012). Wspólnota symboliczna: W stronę antropologii nacjonalizmu. Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Jelonek, A., & Tyszka, K. (2001). Koncepcje rozwoju społecznego. Warszawa: Scholar.

Kearney, M. (1995). The local and the global: The anthropology of globalization and transnationalism. Annual Review of Anthropology, 24, 547–565. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.002555

Kindleberger, C. P. (1967). Europe’s postwar growth: The role of labour supply. New York: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.4159/harvard.9780674498181

King, R. (2013). Theories and typologies of migration: An overview and a premier. Malmö: Malmö University.

King, R., Fielding, A., & Black, R. (1997). The international migration turnaround in Southern Europe. W R. King & R. Black (Red.), Southern Europe and the new immigrations (ss. 1–25). Brighton: Sussex Academic Press.

Lee, S. E. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47–57. http://dx.doi.org/10.2307/2060063

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. Manchester School of Economic and Social Studies, 22(2), 139–191. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x

Lomnitz, L. (1977). Networks and marginality: Life in a Mexican Shantytown. New York: Academic Press.

Malkki, L. H. (1992). National Geographic: The rooting of peoples and the territorialization of national identity among scholars and refugees. Cultural Anthropology, 7(1), 24–44. http://dx.doi.org/10.1525/can.1992.7.1.02a00030

Massey, D. S. (1989). International migration in comparative perspective. Washington, D.C.: Commission for the Study of International Migration and Co-operative Economic Development.

Massey, D. S., Alarcon, R., Durand, J., & González, H. (1987). Return to Aztlan: The social process of international migration from Western Mexico. Berkeley, CA: University of California Press.

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431–466. http://dx.doi.org/10.2307/2938462

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1998). Worlds in motion: Understanding international migration at the end of the millennium. Oxford: Clarendon Press.

Mitchell, J. C. (Red.). (1969). Social networks in urban situations: Analysis of personal relationships in Central African towns. Manchester: Manchester University Press.

Myrdal, G. (1957). Rich lands and poor. New York: Harper and Row.

Orridge, A. W. (1981). Uneven development and nationalism. Political Studies, 29(1), 1–15. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9248.1981.tb01268.x

Petras, E. (1981). The global labour market in the modern world economy. W M. M. Kritz, C. B. Keely, & S. M. Tomasi (Red.), Global trends in migration: Theory and research on international populations movements (ss. 44–63). New York: Center of Migration Studies.

Piore, M. J. (1979). Birds of passage: Migrant labour and industrial societies. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511572210

Portes, A. (2003). Conclusion: Theoretical convergencies and empirical evidence in the study of immigrant transnationalism. International Migration Review, 37(3), 874–892. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00161.x

Portes, A., & Landolt, P. (1996). Unsolved mysteries: The Tocqueville files II. The American Prospect, (7).

Portes, A., Walton, J., Tilly, C., & Shorter, E. (1981). Labor, class, and the international system. New York: Academic Press.

Ranis, G., & Fei, J. C. H. (1961). A theory of economic development. American Economic Review, 51(4), 533–565.

Sassen, S. (1991). The global city: New York, London, Tokyo. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Standing, G. (2014). Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. (K. Czarnecki, P. Kaczmarski, & M. Karolak, Tłum.). Warszawa: PWN.

Stark, O. (1991). The migration of labour. Oxford: Blackwell.

Stark, O., & Taylor, J. E.(1989). Relative deprivation and international migration. Demography, 26(1), 1–14. http://dx.doi.org/10.2307/2061490

Taylor, J. E. (1987). Undocumented Mexico-US migration and the returns to households in the migration process. American Journal of Rural Economics, 69, 626–638.

Taylor, J. E. (1999). The new economics of labour migration and the role of remittances in the migration process. International Migration, 37(1), 63–88. http://dx.doi.org/10.1111/1468-2435.00066

Tilly, C., & Brown, C. H. (1967). On uprooting, kinship, and auspices of migration. International Journal of Comparative Sociology, 8(2), 139–164. http://dx.doi.org/10.1177/002071526700800201

Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. American Economic Review, 59(1), 138–148.

Todaro, M. P.(1976). Internal migration in developing countries. Geneva: International Labor Office.

Urry, J. (2007). Mobilities. Cambridge: Polity Press.

Vertovec, S. (2004). Trends and impacts of migrant transnationalism. (Working Paper No. 3, University of Oxford: Centre on Migration, Policy and Society).

Vertovec, S. (2012). Transnarodowość. (J. Kołbon, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wallerstein, I. (1984). The politics of the world economy: The states, the movements and the civilisations. Cambridge: Cambridge University Press.
Copyright (c) 2016 Krzysztof Jaskułowski, Marek Pawlak

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/