DOI: https://doi.org/10.11649/sn.2503

The Persistence of National Victimhood: Bosniak Post-War Memory Politics of the Srebrenica Mass Killings

Tomasz Rawski

Abstract


The Persistence of National Victimhood: Bosniak Post-War Memory Politics of the Srebrenica Mass Killings

This article reveals the origins of the radicalisation of memory politics in Bosnia and Herzegovina after the year 2010. It shows that the radicalisation in the public sphere of Bosnia and Herzegovina was eventually possible due to the long-term persistence of the nationalist commemorative strategy, rooted in the dialectic mechanism of consolidating and antagonising relevant reference groups, and responsible for structuring the national memories of the last war according to an exclusivist martyrological model. Based on the example of Bosniak post-war memory politics regarding the Srebrenica mass killings, the study describes a more universal political mechanism, one characteristic also of the post-war Bosnian Serb and Bosnian Croat nationalist factions.

 

Trwałość martyrologii narodowej. Boszniacka powojenna polityka pamięci o masowych morderstwach w Srebrenicy

Artykuł odsłania źródła radykalizacji polityki pamięci w Bośni i Hercegowinie po 2010 roku. Pokazuje, że radykalizacja ta była możliwa dzięki długotrwałemu utrzymywaniu się w sferze publicznej Bośni i Hercegowiny nacjonalistycznej strategii komemoratywnej, która była odpowiedzialna za strukturyzację narodowej pamięci o ostatniej wojnie według ekskluzywistycznego modelu martyrologicznego oraz zakorzeniona w dialektycznym mechanizmie konsolidacji i antagonizowania odpowiednich grup odniesienia. Na przykładzie powojennej boszniackiej polityki pamięci dotyczącej masowych morderstw w Srebrenicy opisany został bardziej uniwersalny mechanizm polityczny, charakterystyczny także dla powojennych polityk pamięci prowadzonych przez nacjonalistyczne elity bośniackich Serbów i bośniackich Chorwatów.


Keywords


memory politics; Srebrenica; national victimhood; Bosnia and Herzegovina

Full Text:

PDF (in English)

References


Ashplant, T. G., Dawson, G., & Roper, M. (2000). Commemorating war: The politics of memory. Transaction Publishing.

Bartulović, A. (2008). Nationalism in the classroom: Narratives of the war in Bosnia-Herzegovina in the history textbooks of the Republic of Srpska. Studies in Ethnicity and Nationalism, 6(3), 51–72. https://doi.org/10.1111/j.1754-9469.2006.tb00098.x

Bernhard, M., & Kubik, J. (2014). A theory of the politics of memory. In M. Bernhard & J. Kubik (Eds.), Twenty years after communism: The politics of memory and commemoration (pp. 7–36). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199375134.003.0002

Bougarel, X. (2007). Death and the nationalist: Martyrdom, war memory and veteran identity among Bosnian Muslims. In X. Bougarel, E. Helms, & G. Duijzings (Eds.), The new Bosnian mosaic: Identities, memories and moral claims in a post-war society (pp. 167–192). Ashgate.

Bougarel, X. (2012). Reopening the wounds? The parliament of Bosnia-Herzegovina and the question of Bosniak responsibility. In I. Depla, X. Bougarel, & J.-L. Fournel (Eds.), Investigating Srebrenica: Institutions: Facts: Responsibilities (pp. 104–130). Berghahn Books.

Bourdieu, P. (1989). Social space and symbolic power. Sociological Theory, 7(1), 14–25. https://doi.org/10.2307/202060

Czerwiński, M. (2005). Konstrukcja, dekonstrukcja: Walka dyskursów narodowych we współczesnej Bośni i Hercegowinie na podstawie analizy języka mediów. In M. Dąbrowska-Partyka (Ed.), W poszukiwaniu nowego kanonu: Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku (pp. 13–58). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

David, L. (2020a). Human rights as an ideology? Obstacles and benefits. Critical Sociology, 46(1), 37–50. https://doi.org/10.1177/0896920518798015

David, L. (2020b). The past can’t heal us: The dangers of mandating memory in the name of human rights. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108861311

Dimitrijević, V., & Milanović, M. (2008). The strange story of the Bosnian Genocide case. Leiden Journal of International Law, 21(1), 65–94. https://doi.org/10.1017/S0922156507004736

Duijzings, G. (2007). Commemorating Srebrenica: Histories of violence and the politics of memory in Eastern Bosnia. In X. Bougarel, E. Helms, & G. Duijzings (Eds.), The new Bosnian mosaic: Identities, memories and moral claims in a post-war society (pp. 141–166). Ashgate.

Fairclough, N. (2005). Critical discourse analysis. Marges Linguistiques, 2005(9), 76–94.

Hajdarpašić, E. (2010). But my memory betrays me: National master narratives and the ambiguities of history in Bosnia and Herzegovina. In W. Petritsch & V. Dżihić (Eds.), Conflict and memory: Bridging past and future in [South East] Europe (pp. 201–214). Nomos Verlagsgesellschaft. https://doi.org/10.5771/9783845225555-201

Kostadinova, T. (2014). The politics of memory and the post-conflict reconstruction of cultural heritage: The case of Bosnia and Herzegovina. Working Paper Series of the Centre for Advanced Study Sofia, 2014(6), 1–20.

Kostić, R. (2012). Transitional justice and reconciliation in Bosnia-Herzegovina: Whose memories, whose justice? Sociologija, 54(4), 649–666. https://doi.org/10.2298/SOC1204649K

Kostić, R. (2017). Shadow peacebuilders and diplomatic counterinsurgencies: Informal networks, knowledge production and the art of policy-shaping. Journal of Intervention and Statebuilding, 11(1), 120–139. https://doi.org/10.1080/17502977.2016.1272905

Malešević, S. (2006). Identity as ideology: Understanding ethnicity and nationalism. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230625648

Martinović, D. (2014). Visoki predstavnici međunarodne zajednice u BiH. Fakultet Politickih Znanosti Sveucilista u Zagrebu.

Moll, N. (2013). Fragmented memories in a fragmented country: Memory competition and political identity-building in today’s Bosnia and Herzegovina. Nationalities Papers, 41(6), 910–935. https://doi.org/10.1080/00905992.2013.768220

Nettefeld, L. J., & Wagner, S. E. (2013). Srebrenica in the aftermath of Genocide. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139034968

Olick, J. K. (1998). Introduction: Memory and the nation: Continuities, conflicts, and transformations. Social Science History, 22(4), 377–387. https://doi.org/10.1017/S0145553200017880

Olick, J. K. (1999). Genre memories and memory genres: A dialogical analysis of May 8, 1945 commemorations in the Federal Republic of Germany. American Sociological Review, 64(3), 381–402. https://doi.org/10.2307/2657492

Palmberger, M. (2006). Making and breaking boundaries: Memory discourses and memory politics in Bosnia and Herzegovina. In M. Bufon (Ed.), The Western Balkans – A European challenge (pp. 525–535). Založba Annales.

Pollack, C. E. (2010). Intentions of burial: Mourning, politics and memorials following the massacre at Srebrenica. Death Studies, 27(2), 125–142. https://doi.org/10.1080/07481180302893

Rekść, M. (2011). Jeden kraj, trzy historie: Interpretacje przeszłości w podaytonowskiej Bośni i Hercegowinie. In P. Chmielewski & S. Szczesio (Eds.), Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton: Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy (pp. 381–410). Uniwersytet Łódzki.

Sebastian, S. (2014). Post-war state-building and constitutional reform: Beyond Dayton in Bosnia. Palgrave Macmillan.

Sokol, A. (2014). War monuments: Instruments of nation-building in Bosnia and Herzegovina. Croatian Political Science Review, 51(5), 105–126.

Subotić, J. (2010). Otimanje pravde: Suočavanje s prošlošću na Balkanu. Beogradski Centar za Ljudska Prava.

Torsti, P. (2007). How to deal with a difficult past? History textbooks supporting enemy images in post-war Bosnia and Herzegovina. Јournal of Curriculum Studies, 39(1), 77–96. https://doi.org/10.1080/00220270600765278

von Puttkamer, J. (2016). No future? Narrating the past in Bosnian history museums. Nationalities Papers, 44(5), 789–803. https://doi.org/10.1080/00905992.2016.1181052

Wodak, R., de Cillia, R., Reisigl, M., & Liebhart, K. (2009). The discursive construction of national identity. Edinburgh University Press.

Research data

Berbić, M. (2014, July 10). Djeca uče u školama koje su bile logori smrti a o tome ništa ne znaju. Dnevni Avaz, 2.

Borović, M. (2000, July 17). Nismo došli da se svetimo, ali ni da praštamo. Ljiljan, 28–30.

Cerić, M. (2001, July 15). Srebrenica. Preporod, 5.

Cerić, M. (2002, July 12). Srebrenica je zvijezda koja budi savjest. Dnevni Avaz, 4.

Cerić, M. (2003a, September 21). Ovo mezarje je naselje smrti gdje se rađa novi život. Dnevni Avaz: Specijalni Prilog. Potočari–Srebrenica, 3.

Cerić, M. (2003b, July 12). Srebrenica je veliko iskušenje koje Evropa može savladati. Dnevni Avaz, 4.

Cerić, M. (2004, July 12). Šehidsko mezarje nije naš kult nego bunt protiv genocida. Dnevni Avaz, 3.

Cerić, M. (2005, July 11). Bošnjaci su zahvalni američkim senatorima na Rezoluciji o genocidu. Dnevni Avaz, 3.

Cerić, M. (2006, July 1). Potočari – Dolina bosanskih šehida. Preporod, 9.

Cerić, M. (2011a, July 15). Ovdje u Potočarima dužan je svaki Bošnjak i Bošnjakinja obnoviti zavjet... Preporod, 38.

Cerić, M. (2011b, July 12). Šutnja hrabri tiranima, nikad potlačenima. Dnevni Avaz, 4.

Clinton, B. (2003, September 21). Srebrenica je početak kraja genocida u Europi. Dnevni Avaz: Specijalni Prilog. Potočari–Srebrenica, 3.

Čukle, M. (2003, September 12). Mezarje među procvjetalim margaretama. Ljiljan, 35–37.

Delić, A. (1999, July 12). Izgubila sam tri sina, muža, oca, dva brata... Dnevni Avaz, 5.

Delić, A. (2005, July 11). Haris Silajdžić: Srebrenica nas uči da je fašizam živ. Dnevni Avaz, 2.

Duraković, Ć. (2012, July 12). Posljednja tvrđava. Dnevni Avaz, 7.

Džafić, R. (2006, July 15). Gazije. Preporod, 40.

Hadžić, A. (1997, July 13). Majke najduže pamte. Dnevni Avaz, 6.

Hadžić, A. (1998, July 8). Ljubovijske priče o užasu. Dnevni Avaz, 46.

Hadżić, A. (2001, July 12). Na bijeloj mermernoj ploči ispisano je samo Srebrenica, juli1995. godine. Dnevni Avaz, 8.

Hadžić, A. (2002, July 12). Da se nikada nikome ne ponovi srebrenička tragedija. Dnevni Avaz, 4.

Hadžić, A. (2007, July 9). Alić nije prepoznao put kojim je stigao do slobode. Dnevni Avaz, 3.

Hadžić, A. (2009, July 10). U grobnici Srebreničani strijelani u Kozluku. Dnevni Avaz, 4.

Hadžić, A. (2014, July 8). Žrtve neće biti zaboravljene. Dnevni Avaz, 11.

Hadžić, H. (1995, August 2). Možete dovesti čitavu Srbiju, mi ćemo proći. Ljiljan, 13–14.

Hadžimešić-Hafizović, A. (2013, July 1). U nama nema mržnje ali tražimo da se ne zaboravi. Preporod, 32–33.

Hajdarević, H. (1995, July 26). Imami su do zadnjeg dana ostali uz narod. Ljiljan, 12.

Hodžić, N. (2001, July 16). Da tuga bude nada, da osveta bude pravda. Ljiljan, 21–22.

Huremović, E. (1997, July 12). Alija Izetbegović: Mi smo postali zreo narod. Dnevni Avaz: Specijalni Prilog, 1.

Huremović, E. (2007a, July 10). Mekhleni: Srebrenicu ne smijemo zaboraviti. Dnevni Avaz, 2.

Huremović, E. (2007b, July 11). Ovamo treba doći i proći taj put. Dnevni Avaz, 2.

Husejnović, A. (1995, July 19). Šta će nam život bez naših vojnika. Ljiljan, 7–9.

I Ingliš i Incko traže da pravda bude zadovoljena. (2009, July 12). Dnevni Avaz, 4.

Izetbegović, A. (1996, July 12). Žrtve neće biti zaboravljene. Dnevni Avaz, 2.

Izetbegović, A. (1997, July 12). Srebrenica je najveća i najdublja bosanska rana. Dnevni Avaz, 2.

Izetbegović, B. (2011, July 12). Mrlja na obrazu međunarodne zajednice. Dnevni Avaz, 5.

Jusić, A. (2007, July 1). Sjećanje na imame-šehide Srebrenice, Podrinja i Žepe. Preporod, 56–57.

Kadribegović, A. (1995, July). Srebrenica. Preporod, 3.

Kadribegović, A. (2000, July 15). Pet Godina Srebrenice. Preporod, 4.

Kadribegović, A. (2002, July 15). Bošnjaci na ili ispod nišana. Preporod, 5.

Kozar, D. (1996, July 12). Na svakom strijeljanju bio je Mladić. Dnevni Avaz, 17.

Malkić, A. (2007, July 12). Neka nam prošlost bude vječna opomena. Dnevni Avaz, 2.

Mandal, F. (2001, July 12). Suočenje sa Srebrenicom. Dnevni Avaz, 3.

Memić, E. (2011, July 15). Osjeti Srebrenicu. Preporod, 46.

Mustafić, M. (2010, July 13). Fašističke odore i negiranje genocida. Dnevni Avaz, 3.

Nit’ se ne može umrijeti, niti živjeti. (2004, July 10). Dnevni Avaz, 3.

Nuhanović, A. (2013, July 15). Istina je naša osveta. Dnevni Avaz, 9.

Numanović, S. (1996a, July 9). Mislio sam da su živi. Dnevni Avaz, 18.

Numanović, S. (1996b, July 10). Naser je tu... Dnevni Avaz, 17.

Numanović, S. (2006, July 11). Suze i jecaji u Potočarima. Dnevni Avaz, 3.

Pozder, S. (2010, July 15). Slovo o Srebrenici. Preporod, 9.

Schneier, A. (2012, July 12). Čujem vaš krik i osjećam vašu bol. Dnevni Avaz, 4.

Silajdžić, H. (2010, July 12). Svi traže pravdu, niko ne spominje osvetu. Dnevni Avaz, 6.

Sinanović, F. (2004, July 16). Ovdje svaka riječ je slaba, nemoćna, nejaka, ovdje je samo bol jaka. Ljiljan, 25.

Smajlović, M. (1997, July 15). Moj suprug Junuz i sinovi Mustafa i Mehrudin su ostali u srebreničkom džehenemu. Preporod, 8.

Smajlović, S. (2001, July 15). Srebrenica danas, mrtav grad. Preporod, 21.

Smajlović, S. (2002, July 15). Počelo obilježavanje sedme godišnjice tragedije srebreničkih Bošnjaka. Preporod, 7.

Smajlović, S. (2011, July 15). Ja više nemam svojih želja. Preporod, 42.

Šogolj, J. (1997, July 12). Na dnu bijede i neimaštine. Dnevni Avaz: Specijalni Prilog, 3.

Spahić, M. (1995, August 2). Srebrenica zbližava ljude svih vjera. Ljiljan.

Spahić, M. (1997, July 9). Rat i mir. Gernika i Srebrenica. Ljiljan, 9.

Srebrenicu tek trebamo početi misliti. (2010, July 15). Preporod, 8.

Subašić, M. (2007, July 12). Ne želimo više slušati laži i obmane. Dnevni Avaz, 4.

Tihić, S. (2003, July 12). Zločinci moraju stati pred lice pravde. Dnevni Avaz, 3.
Copyright (c) 2021 Tomasz Rawski

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/