No 50 (2018)

Dyskursy edukacji historycznej [Discourses of historical education]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący]: Jacek Serwański, Anna Jawor

Editorial Secretary since October 2018 [Sekretarz Redakcji od października 2018]: Joanna Nowak

Complete list of reviewers for the issue 50 [Lista recenzentów numeru 50]

Co-publisher of the issue [Współwydawca tomu]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Volume 50, part I, entitled Discourses of historical education, includes articles that originated thanks to financial support of National Science Center in Poland, grant number DEC-2012/06/A/HS3/00266. [Artykuły w tomie 50 zawarte w części I, Dyskursy edukacji historycznej, powstały w ramach projektu Dyskursy edukacji historycznej, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/06/A/HS3/00266.]

The 2018 volume (no. 50) of the Sprawy Narodowościowe Seria nowa was prepared for publication with financial contribution from the Cultural Promotion Fund of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. [Przygotowanie numeru 50 czasopisma Sprawy Narodowościowe. Seria nowa dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.]

Project (“Sprawy Narodowościowe. Seria nowa - implementation of procedures safeguarding the originality of scientific publications and the security measures undertaken”) – financed under contract no. 531/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Sprawy Narodowościowe. Seria nowa – wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń”) – finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]