No 51 (2019)

Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś [Józef Obrębski – Ethnosociology – Polesie then and now]

Table of Contents

Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś [Józef Obrębski – Ethnosociology – Polesie then and now]

Anna Engelking
Marcin Lubaś
Anna Engelking
Piotr Cichoracki
Pavel Ablamski
Siarhei Hruntou

Artykuły [Papers]

Joanna Nowak
Katarzyna Wrzesińska
Beata Kubok
Agnieszka Szczepaniak-Kroll
Elżbieta Durys
Arthur Joseph Holmes
Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
Oksana Voytyuk
Jacek Poniedzialek
Maja Magdalena Biernacka

Recenzje i omówienia [Book Reviews]

Joanna Stępniewska