No 52 (2020)


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 52 [Lista recenzentów numeru 52]

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor prowadzący]: Jacek Serwański 

Project Sprawy Narodowościowe. Seria nowa – financed under contract no. 102/WCN/2019/1 from funds of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within the "Scientific Journals Support Programme". [Zadanie „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” finansowane na podstawie umowy 102/WCN/2019/1 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.]