No 48 (2016)


Cover Page

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor Prowadzący] 48/2016: Jacek Serwański

Complete list of reviewers for the issue 48 [Lista recenzentów numeru 48]

This volume was financed by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, from science dissemination and promotion funds (contract no. 688/P-DUN/2016) [Numer finansowany w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę]