No 48 (2016)


Cover Page

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor Prowadzący] 48/2016: Jacek Serwański

Complete list of reviewers for the issue 48 [Lista recenzentów numeru 48]

Project (“Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa - implementation of procedures safeguarding the originality of scientific publications and the security measures undertaken”) – financed under contract no. 688/P-DUN/2016 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa – wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń”) – finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]