No 49 (2017)

Polskość: tożsamość narodowa [Polishness: National Identity]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący]: Jacek Serwański, Anna Jawor

Complete list of reviewers for the issue 49 [Lista recenzentów numeru 49]

Project (“Sprawy Narodowościowe. Seria nowa - implementation of procedures safeguarding the originality of scientific publications and the security measures undertaken”) – financed under contract no. 560/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Sprawy Narodowościowe. Seria nowa – wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń”) – finansowane w ramach umowy 560/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]