Complete list of reviewers for the issue 52 [Lista recenzentów numeru 52]

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr Paweł Dobrosielski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Jan Grad, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Prof. dr hab. Jarosław Kilias, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. John J. Kulczycki, University of Illinois, Chicago, United States
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Krzysztof Podemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Adam Pomieciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Dr Michał Rauszer, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Przemysław Rotengruber, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Ryszard Wryk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland