Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 45 (2014) A language that forgot itself (Essay on the curious non-existence of German as a recognized minority language in today’s Poland) Abstract   PDF (in English)
Tomasz Kamusella
 
No 49 (2017): Polskość: tożsamość narodowa [Polishness: National Identity] A National “Struggle for Survival”? – The Badeni Crisis of 1897 in Cisleithania’s German-language Press Abstract   PDF (in English)
Victor Jaeschke
 
No 42 (2013) Aleksander Lednicki i los jego środowiska, Polonii w Rosji, na przełomie XIX i XX wieku jako zwierciadło przemian polskiego pola władzy Abstract   PDF (in Polish)
Tomasz Zarycki
 
No 51 (2019): Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś [Józef Obrębski – Ethnosociology – Polesie then and now] Anthony D. Smith (1939-2016) jako socjolog narodu: szkic do portretu intelektualnego Abstract   PDF (in Polish)
Jacek Poniedzialek
 
No 46 (2015) Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy i cywilizacji Abstract   PDF (in Polish)
Katarzyna Wrzesińska
 
No 50 (2018): Dyskursy edukacji historycznej [Discourses of historical education] Berberzy na marginesie historii Abstract   PDF (in Polish)
Ryszard Maria Vorbrich
 
No 42 (2013) Bernard Wasserstein, W przededniu. Żydzi w Europie przed drugą wojną światową, przekł. Władysław Jeżowski, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2012, ss. 504. Details
Piotr Jezierski
 
No 47 (2015): Antropologiczny wymiar narodu [Anthropological Scope of Nation] Branding Grenlandii formą ekspresji tożsamości narodowej? Abstract   PDF (in Polish)
Dominika Bartnik-Światek
 
No 49 (2017): Polskość: tożsamość narodowa [Polishness: National Identity] Catholics in Belarus: the Deconstruction of Polish Identity? Abstract   PDF (in English)
Ewa Golachowska
 
No 46 (2015) Central Asian Gypsies: identities and migrations Abstract   PDF (in English)
Elena Marushiakova, Veselin Popov
 
No 51 (2019): Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś [Józef Obrębski – Ethnosociology – Polesie then and now] Cywilizacja Majów w nowych formach muzealnych. O przywłaszczaniu prekolumbijskiego dziedzictwa na rzecz meksykańskiej kultury narodowej Abstract   PDF (in Polish)
Maja Magdalena Biernacka
 
No 46 (2015) Czerkieski ruch narodowy: emigracja – diaspora – transnacjonalizm Abstract   PDF (in Polish)
Mateusz Chudziak
 
No 44 (2014) Czesi we Wrocławiu podczas Euro 2012. Przyczynek do analizy polsko-czeskich relacji społecznych Abstract   PDF (in Polish)
Marcin Dębicki
 
No 47 (2015): Antropologiczny wymiar narodu [Anthropological Scope of Nation] Czy batik jest symbolem tożsamości narodowej w Indonezji? Narodziny i rozwój indonezyjskiego stroju narodowego Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Ilona Wacławek
 
No 48 (2016) Czy jesteśmy „ludzkim zoo”? Abstract   PDF (in Polish)
Katarzyna Wrzesińska
 
No 49 (2017): Polskość: tożsamość narodowa [Polishness: National Identity] Czy polskość jest (słownikowo) definiowalna? Abstract   PDF (in Polish)
Wojciech Chlebda
 
No 44 (2014) Dane autorów [Authors' data] Details   PDF (in English)
Editorial Team
 
No 45 (2014) Dane autorów [Authors' data] Details   PDF (in English)
Editorial Team
 
No 44 (2014) Demograficzne aspekty samostanowienia narodu na przykładzie współczesnej Walii Abstract   PDF (in Polish)
Grzegorz Libor
 
No 51 (2019): Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś [Józef Obrębski – Ethnosociology – Polesie then and now] Dokument myśli otwartej. Studia poleskie Józefa Obrębskiego a rozważania o grupach etnicznych i stosunkach narodowościowych w polskiej etnologii i socjologii Abstract   PDF (in Polish)
Marcin Lubaś
 
No 44 (2014) Dominująca rola suwerennych państw w ramach europejskiej polityki mniejszościowej Abstract   PDF (in Polish)
Mirosław Matyja
 
No 45 (2014) Duma i uprzedzenie. Znaczenie wyboru osoby transseksualnej na „przedstawiciela Narodu” Abstract   PDF (in Polish)
Anna Jawor
 
No 50 (2018): Dyskursy edukacji historycznej [Discourses of historical education] Dwa ciała króla i naród polityczny. Kształtowanie się tożsamości chłopskiej w kontekście procesów narodowotwórczych Abstract   PDF (in Polish)
Michał Rauszer
 
No 49 (2017): Polskość: tożsamość narodowa [Polishness: National Identity] Dylematy tożsamościowe w obwodzie zaporoskim Abstract   PDF (in Polish)
Helena Krasowska
 
No 48 (2016) Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu) Abstract   PDF (in Polish)
Oksana Voytyuk
 
1 - 25 of 160 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>