Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 45 (2014) A language that forgot itself (Essay on the curious non-existence of German as a recognized minority language in today’s Poland) Abstract   PDF (in English)
Tomasz Kamusella
 
No 49 (2017): Polskość: tożsamość narodowa [Polishness: National Identity] A National “Struggle for Survival”? – The Badeni Crisis of 1897 in Cisleithania’s German-language Press Abstract   PDF (in English)
Victor Jaeschke
 
No 42 (2013) Aleksander Lednicki i los jego środowiska, Polonii w Rosji, na przełomie XIX i XX wieku jako zwierciadło przemian polskiego pola władzy Abstract   PDF (in Polish)
Tomasz Zarycki
 
No 51 (2019): Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś [Józef Obrębski – Ethnosociology – Polesie then and now] Anthony D. Smith (1939-2016) jako socjolog narodu: szkic do portretu intelektualnego Abstract   PDF (in Polish)
Jacek Poniedzialek
 
No 46 (2015) Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy i cywilizacji Abstract   PDF (in Polish)
Katarzyna Wrzesińska
 
No 50 (2018): Dyskursy edukacji historycznej [Discourses of historical education] Berberzy na marginesie historii Abstract   PDF (in Polish)
Ryszard Maria Vorbrich
 
No 42 (2013) Bernard Wasserstein, W przededniu. Żydzi w Europie przed drugą wojną światową, przekł. Władysław Jeżowski, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2012, ss. 504. Details
Piotr Jezierski
 
No 53 (2021): A Moderate Europe? Radicalisms in Central European Cultures [Umiarkowana Europa? Radykalizmy w kulturach Europy Środkowej] Bombs in Vilnius: Radicalization of Antisemitic Attitudes and Practices Before World War II Abstract   PDF (in English)
Natalia Judzińska
 
No 47 (2015): Antropologiczny wymiar narodu [Anthropological Scope of Nation] Branding Grenlandii formą ekspresji tożsamości narodowej? Abstract   PDF (in Polish)
Dominika Bartnik-Światek
 
No 49 (2017): Polskość: tożsamość narodowa [Polishness: National Identity] Catholics in Belarus: the Deconstruction of Polish Identity? Abstract   PDF (in English)
Ewa Golachowska
 
No 46 (2015) Central Asian Gypsies: identities and migrations Abstract   PDF (in English)
Elena Marushiakova, Veselin Popov
 
No 52 (2020) Croatian and Serbian War Crimes, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, and the Judicial Systems of Serbia and Croatia Abstract   PDF (in English)
Wiktor Hebda
 
No 51 (2019): Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś [Józef Obrębski – Ethnosociology – Polesie then and now] Cywilizacja Majów w nowych formach muzealnych. O przywłaszczaniu prekolumbijskiego dziedzictwa na rzecz meksykańskiej kultury narodowej Abstract   PDF (in Polish)
Maja Magdalena Biernacka
 
No 46 (2015) Czerkieski ruch narodowy: emigracja – diaspora – transnacjonalizm Abstract   PDF (in Polish)
Mateusz Chudziak
 
No 44 (2014) Czesi we Wrocławiu podczas Euro 2012. Przyczynek do analizy polsko-czeskich relacji społecznych Abstract   PDF (in Polish)
Marcin Dębicki
 
No 47 (2015): Antropologiczny wymiar narodu [Anthropological Scope of Nation] Czy batik jest symbolem tożsamości narodowej w Indonezji? Narodziny i rozwój indonezyjskiego stroju narodowego Abstract   PDF (in Polish)
Joanna Ilona Wacławek
 
No 48 (2016) Czy jesteśmy „ludzkim zoo”? Abstract   PDF (in Polish)
Katarzyna Wrzesińska
 
No 49 (2017): Polskość: tożsamość narodowa [Polishness: National Identity] Czy polskość jest (słownikowo) definiowalna? Abstract   PDF (in Polish)
Wojciech Chlebda
 
No 44 (2014) Dane autorów [Authors' data] Details   PDF (in English)
Editorial Team
 
No 45 (2014) Dane autorów [Authors' data] Details   PDF (in English)
Editorial Team
 
No 53 (2021): A Moderate Europe? Radicalisms in Central European Cultures [Umiarkowana Europa? Radykalizmy w kulturach Europy Środkowej] Defending the Traditional Polish Way of Life: The Role of Fantasies Abstract   PDF (in English)
Francesco Melito
 
No 44 (2014) Demograficzne aspekty samostanowienia narodu na przykładzie współczesnej Walii Abstract   PDF (in Polish)
Grzegorz Libor
 
No 52 (2020) Did the Confinement of Boer Civilians in Concentration Camps by the British Army during the Anglo-Boer War (1899-1902) Constitute an Act of Genocide? Abstract   PDF (in English)
Hector Ribeiro
 
No 51 (2019): Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś [Józef Obrębski – Ethnosociology – Polesie then and now] Dokument myśli otwartej. Studia poleskie Józefa Obrębskiego a rozważania o grupach etnicznych i stosunkach narodowościowych w polskiej etnologii i socjologii Abstract   PDF (in Polish)
Marcin Lubaś
 
No 44 (2014) Dominująca rola suwerennych państw w ramach europejskiej polityki mniejszościowej Abstract   PDF (in Polish)
Mirosław Matyja
 
1 - 25 of 180 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>