Cykl artykułów „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”

W czasopiśmie „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa / „Nationalities Affairs”. New series, nr 51/2019 ukazał się cykl sześciu artykułów zatytułowany „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”. Komentują one i kontekstualizują wybrane aspekty dokonań badawczych Obrębskiego, związanych z jego działalnością jako etnosocjologa-terenowca na Polesiu w drugiej połowie lat 1930. Inspiracją do przygotowania publikacji była pięćdziesiąta rocznica śmierci uczonego. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych dyscyplin: socjolog, dwoje etnologów i dwóch historyków.

Czytaj dalejCykl artykułów „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”