E-book: Józef Obrębski, „The Giaours of Macedonia” udostępniony czytelnikom

Udostępniamy dzisiaj Czytelnikom nową publikację Józefa Obrębskiego: The Giaours of Macedonia. Selected Writings. Jest to wybór jego pism macedońskich w opracowaniu angielskim opublikowany w postaci e-booka przez wydawnictwo Oficyna Naukowa. Autorką i redaktorką naukową wyboru jest Anna Engelking, autorką przekładu – Helena Teleżyńska. Książka ukazała się pod patronatem Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, dzięki dofinansowaniu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr 800/P-DUN/2018, realizowany przez Fundację Slawistyczną w latach 2018-2019), a także innych podmiotów.

E-book do pobrania w zakładce „Józef Obrębski’s Publications” na podstronie „Works”.

Czytaj dalej