Uruchomienie witryny „Józef Obrębski 1905-1967” i udostępnienie „Macedonii”: efekt zakończenia projektu MNiSW i Fundacji Slawistycznej

Witryna, którą dzisiaj udostępniamy, powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.”. Jest to projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 800/P-DUN/2018, realizowany przez Fundację Slawistyczną w latach 2018-2019.

Czytaj dalejUruchomienie witryny „Józef Obrębski 1905-1967” i udostępnienie „Macedonii”: efekt zakończenia projektu MNiSW i Fundacji Slawistycznej

Cykl artykułów „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”

W czasopiśmie „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa / „Nationalities Affairs”. New series, nr 51/2019 ukazał się cykl sześciu artykułów zatytułowany „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”. Komentują one i kontekstualizują wybrane aspekty dokonań badawczych Obrębskiego, związanych z jego działalnością jako etnosocjologa-terenowca na Polesiu w drugiej połowie lat 1930. Inspiracją do przygotowania publikacji była pięćdziesiąta rocznica śmierci uczonego. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych dyscyplin: socjolog, dwoje etnologów i dwóch historyków.

Czytaj dalejCykl artykułów „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”