E-book: Józef Obrębski, „The Giaours of Macedonia” udostępniony czytelnikom

Udostępniamy dzisiaj Czytelnikom nową publikację Józefa Obrębskiego: The Giaours of Macedonia. Selected Writings. Jest to wybór jego pism macedońskich w opracowaniu angielskim opublikowany w postaci e-booka przez wydawnictwo Oficyna Naukowa. Autorką i redaktorką naukową wyboru jest Anna Engelking, autorką przekładu – Helena Teleżyńska. Książka ukazała się pod patronatem Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, dzięki dofinansowaniu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr 800/P-DUN/2018, realizowany przez Fundację Slawistyczną w latach 2018-2019), a także innych podmiotów.

E-book do pobrania w zakładce „Józef Obrębski’s Publications” na podstronie „Works”.

Czytaj dalej

Uruchomienie witryny „Józef Obrębski 1905-1967” i udostępnienie „Macedonii”: efekt zakończenia projektu MNiSW i Fundacji Slawistycznej

Witryna, którą dzisiaj udostępniamy, powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.”. Jest to projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 800/P-DUN/2018, realizowany przez Fundację Slawistyczną w latach 2018-2019.

Czytaj dalej

Cykl artykułów „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”

W czasopiśmie „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa / „Nationalities Affairs”. New series, nr 51/2019 ukazał się cykl sześciu artykułów zatytułowany „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”. Komentują one i kontekstualizują wybrane aspekty dokonań badawczych Obrębskiego, związanych z jego działalnością jako etnosocjologa-terenowca na Polesiu w drugiej połowie lat 1930. Inspiracją do przygotowania publikacji była pięćdziesiąta rocznica śmierci uczonego. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych dyscyplin: socjolog, dwoje etnologów i dwóch historyków.

Czytaj dalej