Audio i wideo

Pomnik Józefa Obrębskiego w Samokowie na Poreczu.
Pomnik Józefa Obrębskiego w Samokowie na Poreczu (Macedonia)
(fot. A. Engelking, 2012)

Jozef Obrebski – Poreche 80 years later

Film „Józef Obrębski – Poreche 80 years later” został zrealizowany przez Karolinę Bielenin-Lenczowską i Jana Lenczowskiego w 2015 roku w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany” (nr 2011/01/D/HS3/03583), kierowanego przez Karolinę Bielenin-Lenczowską. Jest to dokumentalny zapis współczesnej pamięci o Józefie Obrębskim we wsiach Porecza, gdzie prowadził on badania terenowe w latach 1932–1933, a także rozmów z macedońskimi i polskimi etnografami i antropologami, którzy wędrują po Poreczu śladami „Josifa” i wprowadzają jego zapomnianą spuściznę do współczesnego obiegu naukowego.

Film był prezentowany na siódmym Międzynarodowym Festiwalu Filmów Etnograficznych w Kratowie w Macedonii w dniach 5–7 października 2018 roku.

„Poreczanie Macedońskie Porecze 1932–1933 w dokumentacji etnograficznej Józefa Obrębskiego” – rozmowa z Anną Engelking

14 grudnia 2017 roku macedońska stacja telewizyjna TV 24 Saati, w programie „Makedonija Denes” („Macedonia Dziś”), wyemitowała audycję z okazji otwarcia w Muzeum Macedonii w Skopju wystawy „Poreczanie. Macedońskie Porecze 1932–1933 w dokumentacji etnograficznej Józefa Obrębskiego”. Rozmowę z Anną Engelking, badaczką dorobku Obrębskiego i autorką scenariusza wystawy, przeprowadziła Jana Serafimovska, tłumaczył David Trajkovski.