Cykl artykułów „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”

W czasopiśmie „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa / „Nationalities Affairs”. New series, nr 51/2019 ukazał się cykl sześciu artykułów zatytułowany „Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś”. Komentują one i kontekstualizują wybrane aspekty dokonań badawczych Obrębskiego, związanych z jego działalnością jako etnosocjologa-terenowca na Polesiu w drugiej połowie lat 1930. Inspiracją do przygotowania publikacji była pięćdziesiąta rocznica śmierci uczonego. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych dyscyplin: socjolog, dwoje etnologów i dwóch historyków.

  • Anna Engelking, Józefa Obrębskiego etnosocjologia Polesia w świetle pytań o jego życie i dzieło. Tytułem wprowadzenia.
  • Marcin Lubaś, Dokument myśli otwartej. Studia poleskie Józefa Obrębskiego a rozważania o grupach etnicznych i stosunkach narodowościowych w polskiej etnologii i socjologii.
  • Anna Engelking, Nauka na usługach polityki? Przypadek Józefa Obrębskiego.
  • Piotr Cichoracki, Wieś poleska doby przemian lat trzydziestych XX wieku w ujęciu Józefa Obrębskiego.
  • Pavel Ablamski, Niektóre aspekty procesów narodotwórczych na Polesiu w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle badań terenowych Józefa Obrębskiego.
  • Siarhiej Hruntou, Jews and social transformations in Polesie in the works of Józef Obrębski.