Materiały terenowe

Spuścizna naukowa Józefa Obrębskiego, w tym materiały terenowe z Macedonii (1932–1933), Polesia (1934–1937) i Jamajki (1947–1948), znajduje się w archiwum University of Massachusetts w Amherst (USA), gdzie tworzy „Obrebski Collection” (http://scua.library.umass.edu/umarmot/obrebski-jozef/). Dokumentacja terenowa z Polesia oraz niewielka część macedońskiej jest dostępna w postaci fotokopii w Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN (http://www.adj.ifispan.pl/o_archiwum). Więcej na ten temat zob. w zakładce „Archiwa i inne zasoby”.

Angielska piersiówka Józefa Obrębskiego, element jego ekwipunku terenowego.
Angielska piersiówka Józefa Obrębskiego, element jego ekwipunku terenowego. Własność syna, Stefana Obrębskiego
(fot. A. Engelking, 2007)
Zygmunt Korybutiak.
Zygmunt Korybutiak
(fot. ze zbiorów A. Engelking)

Nie wszystkie swoje materiały Obrębski sprowadził do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał od 1948 roku. Część pozostała w Warszawie pod opieką jego siostry, Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej. Po jej śmierci w 1994 roku zasób ten trafił do rąk badaczki dorobku uczonego, Anny Engelking. Zamieszczony tutaj wybór materiałów ma charakter ilustracyjny (ich pełniejsza prezentacja to duże zadanie, wymagające odrębnego projektu).

Pochodzące z warszawskiego archiwum rodzinnego notatki Zygmunta Korybutiaka z adnotacjami Józefa Obrębskiego odwzorowują zróżnicowanie etniczne pogranicza Podlasia i Polesia. Korybutiak, asystent terenowy Obrębskiego podczas ekspedycji poleskiej, odbył tę marszrutę latem 1935 roku. Prezentowane tu jego notatki i mapki odnoszą się do powiatu bielskiego i brzeskiego.