O Józefie Obrębskim

W tym miejscu publikujemy wielojęzyczną bibliografię prac odnoszących się do Józefa Obrębskiego (bibliografię przedmiotową), aktualizowaną na bieżąco. Tytuły publikacji, które są dostępne w zasobach Internetu, zaopatrujemy w linki. Niektóre artykuły dotyczące Obrębskiego zamieszczamy na podstronach w formacie pdf lub w postaci skanów.