Uruchomienie witryny „Józef Obrębski 1905-1967” i udostępnienie „Macedonii”: efekt zakończenia projektu MNiSW i Fundacji Slawistycznej

Witryna, którą dzisiaj udostępniamy, powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.”. Jest to projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 800/P-DUN/2018, realizowany przez Fundację Slawistyczną w latach 2018-2019.

Zasadniczym celem projektu było finalne opracowanie naukowe oraz upowszechnienie na witrynie internetowej pełnego korpusu materiałów terenowych i opracowań Józefa Obrębskiego z Macedonii. Jest to znacząca część spuścizny naukowej tego antropologa, zawierająca uratowaną z powstania warszawskiego dokumentację etnograficzną i jej antropologiczne interpretacje – pokłosie jego ekspedycji na macedońskie Porecze w latach 1932–1933.

Macedońska spuścizna Obrębskiego znajduje się w archiwum uniwersyteckim w Amherst w USA (http://scua.library.umass.edu/umarmot/obrebski-jozef/). Składają się na nią rękopiśmienne zapisy terenowe w języku polskim i macedońskim (notowane w alfabecie łacińskim i cyrylickim, w znacznym stopniu trudno czytelne) oraz opracowania naukowe (maszynopisy i rękopisy monografii i artykułów), przygotowane w części po polsku, w części po angielsku, a także szkice, mapki, rysunki i ok. 550 negatywów fotograficznych. W ramach zakończonego projektu materiał ten został poddany weryfikacji lingwistycznej i merytorycznej oraz krytycznemu opracowaniu naukowemu. Znaczne fragmenty opracowanej dokumentacji otrzymały postać dwujęzyczną: zweryfikowanym oryginalnym zapisom macedońskim, prezentowanym w polskiej transkrypcji, towarzyszą przekłady. Wykonawcami (tłumaczami i redaktorami naukowymi) projektu byli: Anna Engelking, Joanna Rękas i Ilija Upalevski. Doraźnej pomocy udzielali: Olimpia Dragouni, Karolina Bielenin-Lenczowska, Magdalena Bogusławska i Marcin Fastyn.

Całość „Macedonii” udostępniamy w postaci pdfów w zakładce „Pisma” na podstronie „Publikacje Józefa Obrębskiego”.

Docelowo, po wprowadzeniu ostatnich korekt i uzupełnień, „Macedonia” ukaże się drukiem w wersji książkowej. Będzie to drugi tom serii pism Józefa Obrębskiego „Prace etnosocjologiczne” (2 woluminy, wyd. Oficyna Naukowa, 2020).

Redaktorzy witryny dziękują za współpracę przy jej tworzeniu Helenie Teleżyńskiej (przekłady tekstów na jęz. angielski), Magdalenie Kwapich (redagowanie angielskich podpisów i notek), Katarzynie Roman-Rawskiej (techniczne opracowanie bibliografii) i Michałowi Swianiewiczowi (przygotowanie pdfów).

Treści witryny, zarówno jeśli chodzi o wiedzę o Obrębskim, jak i o jego prace, będą rozbudowywane.

Zainteresowanych dorobkiem i postacią Józefa Obrębskiego zapraszamy do kontaktu.