iReteslaw

Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie

Show simple item record

dc.contributor.author Krasowska, Helena
dc.date.accessioned 2019-07-16T15:00:32Z
dc.date.available 2019-07-16T15:00:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-83-89191-08-03
dc.identifier.isbn 978-83-66369-06-1
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1077
dc.description.abstract W książce przedstawiono polskie dziedzictwo kulturowe w obwodach donieckim i zaporoskim na południowo-wschodniej Ukrainie, w tym stan obecny języka polskiego, jego zakres i funkcje oraz wyznaczniki polskiej tożsamości. Badania lingwistyczne przedstawione w niniejszej książce poprzedza obszerny rozdział o historii tego regionu, zawierający omówienie sytuacji etnicznej i narodowej, a także zarys stanu prawnego organizacji mniejszościowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mniejszości polskiej po pieriestrojce. Informacje historyczne i dotyczące prawa pomagają w zrozumieniu złożonej problematyki językowej na tym obszarze. pl
dc.description.abstract Helena Krasowska's "The Polish Minority in South-Eastern Ukraine" presents the Polish cultural heritage in Zaporizhzhia and Donetsk Oblasts, including the current state of the local Polish language, its scope and functions, as well as the local determinants of Polish identity. Presentation of linguistic research is preceded by an extensive chapter on the region's history, and ethnic and national situation, with an overview of the legal status of minority organizations, focusing on the post-perestroika situation of the Polish minority. This historical and legal information helps grasp the complex subject-matter of the region's languages. en
dc.description.sponsorship Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2012 jako projekt badawczy nr N N104 177536 Badania archiwalne do książki wykonano w 2008 roku dzięki stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – program KWERENDA pl
dc.language.iso pl
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.rights This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject język polski
dc.subject Polish language en_US
dc.subject język ukraiński
dc.subject Ukrainian language en_US
dc.subject Ukraina
dc.subject Ukraine en_US
dc.subject mniejszość językowa
dc.subject language minority en_US
dc.subject wielojęzyczność
dc.subject multilingualism en_US
dc.subject sytuacja językowa
dc.subject language situation en_US
dc.title Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie pl
dc.title.alternative The Polish Minority in South-Eastern Ukraine en
dc.title.alternative Польська меншина у південно-східній Україні uk
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Krasowska, Helena
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy) pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account