iReteslaw

Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 6, Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery.

Show simple item record

dc.contributor.author Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława (red.)
dc.contributor.author Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.)
dc.date.accessioned 2019-12-11T13:40:10Z
dc.date.available 2019-12-11T13:40:10Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-83-227-9296-4
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1085
dc.description.abstract Wieloautorska monografia stanowi pokłosie konferencji naukowej "Jedność w różnorodności". Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV", która odbyła się w dniach 11-13 września 2018 w Nałęczowie. Organizatorami byli Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundacja Slawistyczna. Tom ten wpisuje się w tradycje badań językoznawczych nad wartościami Słowian i ich bliższych lub dalszych sąsiadów, prezentując cząstkowe efekty analiz, które wraz z wcześniejszymi studiami zamieszczonymi w poprzednich tomach serii "Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów" złożą się na pełen obraz badanego konceptu w "Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów".
dc.description.abstract The monograph is the result of the scientific conference "Unity in diversity". On the issues of Slavic axiosphere. EUROJOS XIV ", which took place on September 11-13, 2018 in Nałęczów. The organizers were the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, the Institute of Polish Philology at the Maria Curie-Skłodowska University and the Slavic Foundation. This multi-author volume is part of the traditions of linguistic research on the values of Slavs and their close or distant neighbors, presenting the partial effects of analysis, which, together with earlier studies published in the previous volumes of the series "Values in the linguistic wordview of the Slavs and their neighbors" will form the full picture of the concept under study in "The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbors".
dc.description.sponsorship Publikacja powstała w ramach zadania "Międzynarodowa konferencja naukowa: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV (11-13 września 2018) - finansowanego w ramach umowy 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
dc.description.sponsorship Druk finansowany przez Instytut Filologii Polskiej UMCS
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dc.subject języki słowiańskie
dc.subject Slavic languages en
dc.subject słowiańska aksjosfera
dc.subject Slavic axiosphere en
dc.subject językowy obraz świata
dc.subject linguistic worldview en
dc.subject kulturowy obraz świata
dc.subject cultural worldview en
dc.subject wartość
dc.subject value en
dc.title Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 6, Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery.
dc.type Book en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account