iReteslaw

Dusza w hebrajskich idiomach i powiedzeniach biblijnych

Show simple item record

dc.contributor.author Marcinkowski, Roman
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:33:06Z
dc.date.available 2017-12-18T11:33:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/184
dc.description.abstract The soul in Hebrew idioms and Biblical sayings The aim of this paper is to broaden and deepen the understanding of the soul in Judaism, which was the topic of my paper during the first edition of the Scientific Conference which opened up a series entitled Anthropological and Linguistic Images of the Soul in Intercultural Perspective. At the previous Conference I presented the main Hebrew terms describing the soul and I defined them by taking into consideration the differences between Biblical and Rabbinic Judaism. This time the problem focuses exclusively on the Hebrew Bible, and – in more detail – on the understanding of the Hebrew term nefesh and its use in the popular Hebrew idioms and sayings taken from the language of the Bible. Some more interesting expressions will be presented in the first place in the original context and then in several translations into Polish, English, German and Russian, which will facilitate their understanding. Dusza w hebrajskich idiomach i powiedzeniach biblijnych To wystąpienie ma na celu rozwinięcie i pogłębienie pojmowania duszy w judaizmie, co stanowiło temat mojego referatu w pierwszej edycji konferencji naukowej otwierającej cykl Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Wtedy przedstawiłem podstawowe terminy hebrajskie określające duszę i zdefiniowałem je z uwzględnieniem różnic w judaizmie biblijnym i rabinicznym. Teraz zagadnienie skupia się wyłącznie na Biblii hebrajskiej, a bardziej szczegółowo na rozumieniu hebrajskiego terminu nefesz i jego występowaniu w popularnych w języku hebrajskim idiomach i powiedzeniach zaczerpniętych z języka Biblii. Ciekawsze sformułowania zostaną przedstawione najpierw w oryginalnym kontekście, a następnie w kilku przekładach na j. polski, angielski, niemiecki i rosyjski, co ułatwi ich zrozumienie. en_US
dc.publisher Fundacja Slawistyczna en_US
dc.subject paremiologia
dc.subject paremiology en_US
dc.subject język hebrajski
dc.subject Hebrew language en_US
dc.subject Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
dc.subject dusza
dc.subject soul en_US
dc.title Dusza w hebrajskich idiomach i powiedzeniach biblijnych
dc.title.alternative The Soul in Hebrew Idioms and Biblical Sayings en_US
dc.type Video en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account